วันจันทร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

กระทรวงการต่างประเทศเพิ่มเที่ยวบินพิเศษเที่ยวที่ 6 นำคนไทยในอียิปต์บินตรงกลับประเทศไทย


กระทรวงการต่างประเทศเพิ่มเที่ยวบินพิเศษเที่ยวที่ 6 นำคนไทยในอียิปต์บินตรงกลับประเทศไทย

กระทรวงการต่างประเทศกำหนดจัดเที่ยวบินพิเศษ เที่ยวที่ 6 ซึ่งเป็นเครื่องบินเช่าเหมาลำของสายการบินอียิปต์ เที่ยวบินที่ MS 960 นำคนไทยในเบื้องต้นจำนวน 300 คน ออกจากกรุงไคโรในวันจันทร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 22.40 น. (เวลาท้องถิ่น) บินตรงถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในวันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 12.00 น.

ทั้งนี้ ตามที่กระทรวงการต่างประเทศได้เคยรายงานเกี่ยวกับการดำเนินการให้ความช่วยเหลือคนไทยในอียิปต์ โดยจัดเครื่องบินเช่าเหมาลำเที่ยวบินพิเศษทั้งสิ้น 5เที่ยวบิน ภายหลังเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมืองในอียิปต์ นั้น ในวันนี้ (7 กุมภาพันธ์ 2554) เวลา 08.40 น. และ 11.00 น.เที่ยวบินพิเศษเที่ยวที่ 4 และ 5 ได้นำนักเรียน – นักศึกษา และแรงงานไทย จำนวน 155 และ 315 คน เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รวมคนไทยที่ได้รับความช่วยเหลือกลับประเทศไทยโดยเที่ยวบินพิเศษทั้ง 5 เที่ยวบิน เป็นจำนวนทั้งสิ้น 1,060 คน (หนึ่งพันหกสิบคน)

7 กุมภาพันธ์ 2554

ที่มา : ข่าวสารนิเทศ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2554 กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น