วันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

ข้อมูลคนไทยที่ Isle of Man
ข้อมูลคนไทยที่ Isle of Man

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน ประเทศสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์รายงานว่า ปัจจุบันมีคนไทยอาศัยอยู่ใน Isle of Man จำนวน 130 คน โดยส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในฐานะคู่สมรสของชาว Manx (ชื่อเชื้อชาติของคนที่มีถิ่นกำเนิดใน Isle of Man) หรือเป็นภริยาชาวอังกฤษที่ย้ายภูมิลำเนามาอาศัยอยู่บนเกาะ เนื่องจากเกาะ Isle of Man เป็นแหล่งประกอบธุรกิจการเงินและการธนาคารออฟชอร์ (off shore) และมีการจัดเก็บภาษีในอัตราต่ำกว่าส่วนอื่นๆของสหราชอาณาจักร คนไทยบนเกาะนี้มีบุตรประมาณ 1-2 คนต่อครอบครัว อาชีพส่วนใหญ่เป็นแม่บ้าน รับจ้าง พนักงานขายของ หรือเป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัว คนไทยบนเกาะส่วนใหญ่จะรู้จักกันเป็นกลุ่มย่อยเล็กๆ และมีกิจกรรมส่งเสริมการรวมตัวปีละครั้ง ได้แก่การจัดพิธีทำบุญ งานสังสรรค์รื่นเริง และการแสดงทางวัฒนธรรมในช่วงเทศกาลสงกรานต์

สถานเอกอัครราชทูตเดินทางไปจัดกิจกรรมกงสุลสัญจรที่เกาะ Isle of Man ครั้งหลังสุดเมื่อวันที่ 13-14 มีนาคม 2553 ณ ห้องกรีนรูม โรงแรมเม้าต์ เมอเร่ย์ โดยในครั้งนั้นให้บริการทำหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 49 ราย แจ้งเกิด/ขอสูติบัติ จำนวน 17 ราย รับรองเอกสาร 1 ราย และให้คำปรึกษา จำนวน 30 ราย โดยมีผู้แจ้งลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร จำนวน 24 ราย โดยในโอกาสดังกล่าวสถานทูตได้จัดทำทะเบียนรายชื่อคนไทยพร้อมที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และไปรษีย์อิเล็กทรอนิกส์ ของคนไทยที่พำนักอาศัยอยู่ในเกาะ Isle of Man สำหรับเป็นฐานข้อมูลในการติดต่อในสถานการณ์ฉุกเฉินและเพื่อประโยชน์ในการกระจายข้อมูลข่าวสารถึงชุมชนชาวไทยต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น