วันเสาร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

หมายเลขติดต่อสำหรับญาติที่ประสงค์แจ้งรายชื่อของบุตรหลานในอียิปต์


หมายเลขติดต่อสำหรับญาติที่ประสงค์แจ้งรายชื่อของบุตรหลานในอียิปต์

ตามที่ได้เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมืองในอียิปต์ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของนักเรียน–นักศึกษา และคนไทยที่พำนักในอียิปต์ นั้น

ขณะนี้ กระทรวงการต่างประเทศอยู่ในระหว่างการดำเนินการให้ความช่วยเหลือแก่คนไทยดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพื่อให้ความช่วยเหลือคนไทยที่ยังคงติดค้างในอียิปต์เดินทางกลับประเทศไทยในโอกาสแรก กระทรวงการต่างประเทศขอให้ญาติที่อยู่ในประเทศไทยแจ้งรายชื่อที่อยู่ของบุตรหลานในอียิปต์ให้กระทรวงการต่างประเทศทราบเพื่อประสานสถานเอกอัครราชทูตฯ ติดต่อและให้ความช่วยเหลือได้ โดยแจ้งให้ข้อมูลได้ที่

1) กองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ หมายเลขโทรศัพท์ 02-575-1047-51

2) สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวใน ๔ จังหวัดภาคใต้ ได้แก่
- จังหวัดยะลา หมายเลขโทรศัพท์ 073-274-526 และ 073-274-036-7
- จังหวัดสุราษฎร์ธานี หมายเลขโทรศัพท์ 077-274-942-3
- จังหวัดสงขลา หมายเลขโทรศัพท์ 074 326 508 – 10
- จังหวัดภูเก็ต หมายเลขโทรศัพท์ 076-222-081

3) ศอ.บต. หมายเลขโทรศัพท์ 073-274-100

4) สายด่วนสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร หมายเลขโทรศัพท์ +20-198-672-122 และ +20-198-672-207

4 กุมภาพันธ์ 2554

ที่มา: ข่าวสารนิเทศ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2554 กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น