วันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ บริจาคเงินให้ YES

ท่านเอกอัครราชทูตมาริษ เสงี่ยมพงษ์มอบเงินบริจาคในนามของรัฐบาลไทยแก่ ดร.สิทธัทถะ รานจิต ประธานองค์กร YES


สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ บริจาคเงินให้ YES


เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2554 นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ ได้เป็นตัวแทนรัฐบาลไทย ในการบริจาคเงินจำนวน 250,000 รูปี ให้กับองค์กร Youth Eye Service (YES) สำหรับการผ่าตัดตาต้อกระจก ไม่คิดค่าใช้จ่าย โดยมี ดร. สิทธัทถะ รานจิต ประธานองค์กร YES เป็นผู้รับมอบ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น