วันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

สถานกงสุลใหญ่ไทยที่มาดากัสกาสนับสนุนกิจกรรมสมาคมไทย-มาดา


สถานกงสุลใหญ่ไทยที่มาดากัสกาสนับสนุนกิจกรรมสมาคมไทย-มาดา

สถานกงสุลใหญ่ ณ กรุงอันตานานาริโวรายงานว่า ในปีงบประมาณ 2553 สถานกงสุลใหญ่ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณจำนวน 500,000 บาท แก่สมาคมไทย-มาดา (Thai-Mada Association) ในการสร้างห้องผ่าตัดและเตียงสำหรับทำคลอดพร้อมด้วยเครื่องมือทางการแพทย์และเวชภัณฑ์ที่จำเป็น ซึ่งขณะนี้คุณชูเกียรติ วิเศษจินดาวัฒน์ นายกสมาคมไทย-มาดาแจ้งสถานกงสุลใหญ่ฯ ว่าห้องผ่าตัดดังกล่าวสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้จัดซื้อเตียงทำคลอดตลอดจนอุปกรณ์และเครื่องมือที่จำเป็นให้แก่โรงพยาบาลไทย-มาดา โดยปัจจุบันได้เปิดให้บริการแล้ว โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานในพิธีเปิด และถ่ายทอดข่าวแพร่ภาพทางสถานีโทรทัศน์ของรัฐบาลด้วย

ปัจจุบันรัฐบาลไทยมีนโยบายสนับสนุนชุมชนไทยในอิลากากา ประเทศมาดากัสกา ซึ่งเข้าไปประกอบธุรกิจเกี่ยวกับอัญมณีในการมีส่วนร่วมพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่โดยเฉพาะด้านการสาธารณสุขของท้องถิ่น เพื่อแสดงถึงความมีน้ำใจและความจริงใจของคนไทยที่มีต่อชุมชนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น