วันพุธที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

กงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ เยี่ยมชมบริษัทนำเข้าสินค้าไทยและคลังสินค้าซึ่งมีสินค้าไทยกว่า 100 รายการ


กงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ เยี่ยมชมบริษัทนำเข้าสินค้าไทยและคลังสินค้าซึ่งมีสินค้าไทยกว่า 100 รายการเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2554 นายอรรถยุทธ์ ศรีสมุทร กงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดาได้เยี่ยมชมที่ทำการและคลังสินค้าของบริษัท Le Kiu Importing Co. Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทนำเข้าและจำหน่ายสินค้าแห่งใหญ่ของนครแวนคูเวอร์

บริษัท Le Kiu Importing Co. Ltd ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2489 (ค.ศ. 1946) โดยปัจจุบันเติบโตมาเป็นตัวแทนนำเข้าสินค้าหลายชนิดจากเอเชีย โดยมีคลังสินค้าใหญ่ตั้งอยู่ที่นครแวนคูเวอร์ และสินค้าทั้งหมดที่นำเข้าตลาดแคนาดาจะต้องผ่านคลังสินค้าดังกล่าวก่อนส่งต่อไปทั่วทุกภาคของแคนาดา

ปัจจุบันบริษัท Le Kiu นำเข้าสินค้าจากทวีปเอเชียหลายประเทศ โดยประมาณหนึ่งในห้าของสินค้าที่นำเข้าแคนาดาทั้งหมดมาจากประเทศไทย เฉพาะสินค้าจากประเทศไทยมีมูลค่าประมาณปีละ 300 ล้านบาท สินค้าที่บริษัทฯ นำเข้าจากประเทศไทยส่วนใหญ่ได้แก่ข้าวสารและข้าวเหนียว น้ำปลาและซอสต่างๆ เส้นก๋วยเตี๋ยวขนาดต่างๆ และวุ้นเส้น แป้งสาลีและแป้งมันสำปะหลัง กะทิกระป๋อง น้ำผลไม้กระป๋องรวมทั้งโอวัลติน แบรนด์ยอดซุปไก่และรังผึ้ง แกงเผ็ดต่างๆ เม็ดสาคู ฯลฯ

ในการนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ประสานเพื่อให้ประธานบริษัทฯ เยือนประเทศไทยเพื่อพบปะกับผู้ผลิตสินค้าอาหารในประเทศไทยรวมทั้งเข้าร่วมงาน THAIFEX 2011 เพื่อเป็นการขยายธุรกิจและความร่วมมือในการเผยแพร่สินค้าไทยในแคนาดา นอกจากนี้ บริษัทฯ จะเข้าร่วมงาน Thailand Showcase Fair 2011 ซึ่งสถานกงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ จะจัดที่ศูนย์การค้า Aberdeen Centre เมืองริชมอนต์ นครแวนคูเวอร์ ระหว่างวันที่ 2-3 กรกฎาคม 2554

สำหรับสัดส่วนการค้าระหว่างประเทศแคนาดากับประเทศไทยในปี 2553
สินค้าส่งออกจากแคนาดามาไทยมีมูลค่า $652 ล้านดอลล่าร์แคนาดา โดยมีสินค้าตามมูลค่าสำคัญ 5 อันดับแรก ได้แก่ 1. แร่โพแทซเซียมคลอไรด์ 2. เยื่อกระดาษ 3. แร่ทองคำ 4. ข้าวสาลี 5. ตะกั่ว

ส่วนสินค้าส่งออกจากประเทศไทยไปแคนาดามีมูลค่าถึง $2.41 พันล้านดอลล่าร์แคนาดา โดยมีสินค้าตามมูลค่าสำคัญ 5 อันดับแรก ได้แก่ 1. อุปกรณ์ประกอบคอมพิวเตอร์ และหน่วยจำแนกข้อมูล 2. อุปกรณ์โทรศัพท์ 3. แผงวงจรไฟฟ้า 4. ปลาทูน่า 5. ข้าว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น