วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

การเปิดตัวสมาคมนักเรียนไทยแห่งแรกในสมาพันธรัฐสวิส

เอกอัครราชทูตฯ ได้มอบเงินเพื่อสนับสนุนการจัดตั้งสมาคมฯจำนวน 1,500 ฟรังก์สวิส ในนามของกระทรวงการต่างประเทศ ให้แก่คณะกรรมการ เพื่อการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของสมาคมฯ 

การเปิดตัวสมาคมนักเรียนไทยแห่งแรกในสมาพันธรัฐสวิส

เมื่อวันพุธที่ 27 เมษายน 2554 ได้มีการประชุมเพื่อจัดตั้งสมาคมนักเรียนไทยในสมาพันธรัฐสวิสอันนับเป็นสมาคมนักเรียนไทยแห่งแรกในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น โดยนายรัฐกิจ มานะทัต เอกอัครราชทูตเป็นประธานในการประชุม และนายอริยะ สกุลแก้วอัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส เขตอาณาสมาพันธรัฐสวิส พร้อมด้วยผู้แทนนักศึกษาไทยซึ่งกำลังศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ จากหลายๆ เมือง อาทิ เบิร์น โลซานน์ ซูริค เจนีวาและลูกาโน ได้เข้าร่วมการประชุมด้วย

สมาคมนักเรียนไทยในสมาพันธรัฐสวิส ถือเป็นสมาคมนักเรียนไทยแห่งแรกในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ได้ก่อตั้งขึ้นภายใต้การสนับสนุนของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความสามัคคีและการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหมู่นักเรียนไทย กระตุ้นการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายเพื่อจัดทำกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มนักเรียนและชุมชนไทย รวมทั้งส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศไทยในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยนักศึกษาไทย หรือลูกครึ่งไทย ที่กำลังศึกษาอยู่ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ที่สนใจ สามารถสมัครเป็นสมาชิกสมาคมฯ ได้

ในการประชุมครั้งนี้ ได้มีการเลือกคณะกรรมการ(ชั่วคราว)ซึ่งจะดำรงตำแหน่งจนกว่าจะมีการเลือกตั้งทั่วไปโดยสมาชิกสมาคมฯ (ภายใน 6 เดือน) ประกอบด้วย

นางสาวมิ่งขวัญ นิพิฐวัธนะผล
ประธานสมาคม ฯ

นายชิษณุ เครือวัฒนกุล
รองประธานฝ่ายกิจกรรม

นายวิทวัส ฉัตรชัยสุชา
รองประธานฝ่ายการเงิน

นายฐาวันต์ รงคพรรณ
รองประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์

นายกิตติพจน์ กิตติธีรโสภณ
เลขานุการ

นายกรัณฑ์ ธรรมวงศ์
สมาชิกสัมพันธ์

นายศิวัตม์ ชื่นเจริญ
สมาชิกสัมพันธ์

นางสาวศศิประภา สนธิธรรม
สมาชิกสัมพันธ์

นายศรัณย์ จีนะเจริญ
สมาชิกสัมพันธ์

นายยศพล คุณะวิภากร
สมาชิกสัมพันธ์

นางสาวเพ็ญศยา เครือวัฒนกุล
สมาชิกสัมพันธ์

ในโอกาส นี้เอกอัครราชทูตฯ ได้มอบเงินเพื่อสนับสนุนการจัดตั้งสมาคมฯจำนวน 1,500 ฟรังก์สวิส ในนามของกระทรวงการต่างประเทศ ให้แก่คณะกรรมการ เพื่อการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของสมาคมฯ

นางสาวอาภา ธีรการุณวงศ์
เลขานุการเอก
รายงาน


ที่มา: เว็บไซต์สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์น http://thaiembassybern.org/news-detail.php?id=28

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น