วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงธากาต้อนรับนักศึกษาไทยมุสลิม

นักศึกษาประกอบศาสนกิจ

นักศึกษาถ่ายภาพร่วมกับท่านทูตและข้าราชการ

บรรยากาศการสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างเป็นกันเองที่โต๊ะอาหาร

นักศึกษาเข้านั่งร่วมโต๊ะรับประทานอาหารกับท่านทูต

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงธากาต้อนรับนักศึกษาไทยมุสลิม

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2554 นางสาวทัศนาวดี เมี้ยนเจริญ เอกอัครราชทูตประจำกรุงธากา ได้จัดเลี้ยงอาหารกลางวันต้อนรับ/ทำความรู้จัก/เเลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น กับนักศึกษาชาวไทยมุสลิมจำนวน 12 คน ที่กำลังศึกษาเล่าเรียนอยู่ในกรุงธากา


นักศึกษาทั้งหมดเข้ารับการศึกษาวิชาท่องคำภีร์อัลกุรอานที่มัสยิด Kakrail ในเขต Ramna กรุงธากา เเละพำนักอยู่ภายในมัสยิด โดยมัสยิดจัดอาหารให้ทั้ง 3 มื้อ เเละไม่ต้องเสียค่าเล่าเรียนใดๆ ทั้งสิ้น

ที่มา: เว็บไซต์สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงธากา http://www.thaidac.com/index.php?lay=show&ac=article&Id= 539165434&Ntype=3

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น