วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง จัดการประกวดกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย เพื่อเป็นเวทีให้สถาบันการศึกษาในกว่างซียกระดับการเรียนการสอนภาษาไทย


สถานกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง จัดการประกวดกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย เพื่อเป็นเวทีให้สถาบันการศึกษาในกว่างซียกระดับการเรียนการสอนภาษาไทยการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์เป็นภาษาไทยในที่ชุมชน ประจำปี 2554 ได้ผู้เข้ารอบแล้ว 15 คน โดยการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ จะมีขึ้นในวันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน 2554 ณ มหาวิทยาลัยชนชาติกว่างซี นครหนานหนิง

การแข่งขันฯ ซึ่งจัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างสถานกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง กับมหาวิทยาลัยชนชาติกว่างซี มีขึ้นเพื่อเป็นเวทีให้นักศึกษาจีนที่เรียนภาษาไทยในกว่างซีได้แสดงออกถึงความรู้และฝึกฝนการใช้ภาษาไทย อันเป็นการยกระดับการเรียนการสอนภาษาไทยของสถาบันการศึกษาต่างๆ ในกว่างซี

การประกวดกล่าวสุนทรพจน์ ซึ่งในปีนี้ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 5 แล้ว เป็นกิจกรรมที่ได้รับความสนใจเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยแต่ละสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขัน ต่างมีความกระตือรือร้นที่จะปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยของตนเองเพื่อส่งนักศึกษาเข้าแข่งขันในปีถัดไป และจำนวนนักศึกษาที่สมัครเข้าแข่งขันก็เพิ่มมากขึ้นทุกปี

ในปีนี้ คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ ได้คัดเลือกให้ “พ่อของแผ่นดิน” เป็นหัวข้อของการกล่าวสุนทรพจน์ฯ เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาจีนที่เรียนภาษาไทย ตลอดจนชุมชนไทยในกว่างซี ได้มีส่วนร่วมในวโรกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงมีพระชนมายุครบ 7 รอบนักษัตร หรือ 84 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม ศกนี้ และเพื่อฝึกให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันได้พัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยของตนเองควบคู่ไปกับการเรียนรู้เกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมไทย ในฐานะประเทศประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อตัวผู้เข้าร่วมการแข่งขันฯ เองในการไปประกอบอาชีพที่ต้องใช้ภาษาไทยต่อไปภายหลังจากการสำเร็จการศึกษา

ในการแข่งขันรอบรองชนะเลิศ ซึ่งจัดขึ้นไปเมื่อวันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 2554 มีนักศึกษาสมัครเข้าร่วมแข่งขัน 51 คน จาก 18 สถาบันการศึกษาในกว่างซีที่เปิดสอนหลักสูตรภาษาไทยในระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี อาทิ มหาวิทยาลัยกว่างซี มหาวิทยาลัยชนชาติกว่างซี วิทยาลัยครูกว่างซี (นครหนานหนิง) วิทยาลัยอาชีวะเมืองหลิ่วโจว วิทยาลัยอาชีวะภาษาต่างประเทศตงฟางกว่างซี มหาวิทยาลัยครูกว่างซี (เมือกุ้ยหลิน) รวมถึงสถาบันการศึกษาต่างๆ ในเมืองเฮ้อโจว และเมืองชินโจว

ขณะที่ปีที่ผ่านมา มีนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน 47 คน จากสถาบันการศึกษา 15 แห่ง

นอกจากการกล่าวสุนทรพจน์ฯ แล้ว ในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ (วันเสาร์ที่ 4 มิ.ย.) คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ จะจัดให้มีการประกวดการแสดงความสามารถพิเศษทางวัฒนธรรมไทย เพื่อเปิดโอกาสให้แก่นักศึกษาจีนที่เรียนภาษาไทยได้แสดงความสามารถในด้านอื่นๆ ด้วย

ในปีนี้ มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง 3 แห่งของไทย ได้แก่ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ได้ให้ความอนุเคราะห์ที่จะมอบทุนการศึกษา รวม 6 ทุน เป็นรางวัลเพิ่มเติมจากเงินสดจำนวนหนึ่งด้วย

เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง ถือเป็นมณฑลของจีนที่มีสถาบันการศึกษาเปิดสอนวิชาภาษาไทยในระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี มากที่สุด โดยมีไม่ต่ำกว่า 26 แห่ง และในแต่ละปี กว่างซีมีนักศึกษาเดินทางไปเรียนที่ประเทศไทยมากกว่าปีละ 2,000 คน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น