วันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

สารจาก กงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ 29 เม.ย.54


นายพิรุณ ลายสมิต (MR. PIROON LAISMIT)
กงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้
ตั้งแต่ กันยายน 2552 - ปัจจุบัน

สารจาก กงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ 29 เม.ย.54เว็บไซต์สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ปรับปรุงใหม่มาครบ 2 เดือนแล้ว ผมรู้สึกยินดีมากที่เว็บไซต์นี้ได้รับการตอบรับอย่างดีโดยมีผู้เข้ามาเยี่ยมชมแล้วกว่า 42,000 คน ผมขอกราบเรียนว่า เว็บไซต์ของเรานอกจากจะช่วยประชาสัมพันธ์กิจกรรมและติดต่อสื่อสารกับคนไทยที่อยู่ในนครเซี่ยงไฮ้ เจ้อเจียง เจียงซู และอันฮุยแล้ว เรายังประสงค์ที่จะติดต่อสื่อสารและเสนอข้อมูลทั้ง 4 มลฑลให้แก่คนไทยทุกคนในประเทศไทยที่สนใจหรือต้องการข้อมูลไปท่องเที่ยว/ทำธุระในนครเซี่ยงไฮ้นะครับ หากท่านประสงค์สอบถามข้อมูล โปรดติดต่อกับเราในช่องซ้ายมือ “คุยกับเรา” เรายินดีตอบท่านทุกเรื่องครับ

ในช่วงเดือนเมษายน 2554 สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้มีโอกาสถวายการต้อนรับการเสด็จเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามคำกราบบังคมทูลเชิญของรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 4-12 เมษายน 2554 โดยได้เสด็จฯ เยือนเมือง Xuzhou ในมณฑลเจียงซู ซึ่งอยู่ในเขตอาณาความรับผิดชอบของสถานกงสุลใหญ่ฯ เมื่อวันที่ 4-5 เมษายน ทั้งนี้ ได้ศึกษาสถานที่ประวัติศาสตร์ที่สำคัญในเมือง Xuzhou ซึ่งเป็นเมืองหลวงในสมัยราชวงศ์ฮั่น เมื่อ 2000 กว่าปีที่แล้ว ได้ทอดพระเนตรพิพิธภัณฑ์เมืองสวีโจว สุสานฮั่นกุยซาน พิพิธภัณฑ์หินแกะสลักราชวงศ์ฮั่น พิพิธภัณฑ์ผังเมือง พิพิธภัณฑ์ทหารม้าราชวงศ์ฮั่น สุสานอ๋องฉู่ พิพิธภัณฑ์รำลึกสงครามหวยไห่ การเสด็จเยือนครั้งนี้ได้รับการต้อนรับอย่างดียิ่งจากรัฐบาลมณฑลเจียงซูและเมืองสวีโจว

สถานกงสุลใหญ่ฯ ยังได้มีโอกาสถวายการต้อนรับการเสด็จเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ตามคำกราบทูลเชิญของกระทรวงวัฒนธรรมจีน ระหว่างวันที่ 14-27 เมษายน 2554 โดยได้เสด็จกรุงปักกิ่ง นครกวางโจว และเสด็จฯ เยือนนครเซี่ยงไฮ้เมื่อวันที่ 22-27 เมษายน ศกนี้ เพื่อทรงคัดเลือกการแสดงของฝ่ายจีนเพื่อนำไปร่วมในงานแสดงดนตรีวัฒนธรรม “สายสัมพันธ์สองแผ่นดิน” ครั้งที่ 5 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ในเดือนธันวาคม 2554 โดยจะเป็นกิจกรรมสำคัญร่วมเฉลิมฉลองในวโรกาสมหามงคงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนมายุ 84 พรรษาและครบ 7 รอบ การเยือนนครเซี่ยงไฮ้ครั้งนี้ ทรงพระราชทานพระอนุญาตให้ชุมชนชาวไทยในนครเซี่ยงไฮ้ได้มีโอกาสเข้าเฝ้าฯ อย่างใกล้ชิดเมื่อวันเสาร์ที่ 23 เมษายน ที่โรงแรม Okura Garden โดยทรงแสดงดนตรีจีนกู่เจิ้งรวม 2 เพลงและมีพระราโชวาทกับคนไทยที่เข้าเฝ้าด้วย ทั้งนี้ ทรงพระราชทานเครื่องประดับสร้อยมุกแก่ชาวไทยที่ร่วมสมทบทุนบริจาคให้มูลนิธิจุฬาภรณ์ ในโครงการ “ถักร้อย สร้อยรัก” เพื่อนำรายได้ไปช่วยเหลือรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งยากไร้ด้วย สถานกงสุลใหญ่ฯ จึงขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมสมทบทุนทำบุญกุศลในครั้งนี้ด้วย

สถานกงสุลใหญ่ฯ ยังได้ให้การต้อนรับข้าราชการผู้ใหญ่จากประเทศไทย อาทิ นายสบโชค สุขารมย์ ประธานศาลฏีกาและคณะมาศึกษาดูงานบริหารยุติธรรมในเซี่ยงไฮ้ ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและข้าราชการระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ มาศึกษางานการบริหารจัดการโรงเรียนระดับประถมและมัธยมในนครเซี่ยงไฮ้ซึ่งถือว่าการบริหารจัดหลักสูตรได้มาตรฐานในระดับสูงเป็นที่ยอมรับของนานาชาติ ดร.อภิชาติ พงษ์ศรีหดุลชัย ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และคณะ มาดูงานด้านการบริหารจัดการสินค้าเกษตรและหารือความร่วมมือเกษตรไทย-จีน นายอุเทน ตัณตรีบูรณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่และคณะ มาเยือนมณฑลเจียงซูเพื่อหารือความร่วมมือเมืองพี่เมืองน้อง นางจิตติยา ปิ่นทอง รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศและคณะ มาร่วมประชุมกรอบความร่วมมือจีน-อาเซียนที่เมืองหางโจวเมื่อต้นเดือนเมษายน ที่ผ่านมา

เมื่อวันเสาร์ที่ 2 เมษายน กงสุลใหญ่ฯ ได้ไปร่วมฟังพระธรรมเทศนาโดยพระธรรมกิตติวงศ์ เจ้าอาวาสวัดราชโอรสาราม จัดโดยผู้บริหารกลุ่มเจริญโภคภัณฑ์ ที่ห้าง Super Brand Mall ชั้น 9 โดยมีคนไทยในนครเซี่ยงไฮ้ไปร่วมฟังธรรมอย่างคับคั่ง เนื่องจากที่เซี่ยงไฮ้ไม่มีวัดไทยพระไทยและนาน ๆ จะได้รับโอกาสเช่นนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ จึงขอขอบคุณผู้บริหารกลุ่มบริษัทซีพีมา ณ ที่นี้ นอกจากนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ยังได้ร่วมมือกับโรงแรม Ritz Carlton Pudong จัดงานเทศกาลอาหารไทยระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน โดยได้เชิญคุณนูรอร์ โสมณี สเตปป์ ผู้บริหารร้านอาหารไทยเครือ Blue Elephant ที่มีชื่อเสียงของไทย มาสาทิตและบริการอาหารไทย ซึ่งรสชาติอาหารไทยแท้เป็นที่ชื่นชอบของคนจีนและคนต่างชาติที่ได้มารับประทานอาหารไทย

ในเดือนพฤษภาคม 2554 แม้ว่าจะมีวันหยุดราชการหลายวันเนื่องในโอกาสวันแรงงาน วันฉัตรมงคล วันวิสาขบูชา แต่สถานกงสุลใหญ่ฯ ก็มีกำหนดจัดกิจกรรมต่าง ๆ จึงขอเรียนชุมชนชาวไทยในนครเซี่ยงไฮ้ ว่า ช่วงวันที่ 6-8 พฤษภาคม สถานกงสุลใหญ่ฯ จะจัดงานเทศกาลอาหารไทยที่ถนน Taikang ซึ่งเป็นถนนคนเดินท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง โดยจะมีร้านอาหารไทยที่ตั้งอยู่ที่ถนน Taikang มาร่วมออกร้านถึง 6-7 ร้านและร้านอาหารไทยในเซี่ยงไฮ้อื่น ๆ ก็จะมาร่วมด้วย มีการแสดงดนตรีและนาฎศิลป์ไทยโดยสมาคมนักเรียนไทยในนครเซี่ยงไฮ้ ซึ่งจะมีการเปิดงานในวันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป จึงขอเชิญชวนเพื่อนชาวไทย ชาวจีน และชาวต่างชาติ มาร่วมลิ้มรสอาหารไทยแท้และชมการแสดงนาฎศิลป์ไทยนะครับ นอกจากนี้ วันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม ผู้บริหาร Shanghai Pangu Realty Co.,Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทในเครือธนาคารกรุงเทพที่ทำธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ จะจัดงานเทศกาลสงกรานต์ที่หมู่บ้านของบริษัทฯ เลขที่ 1188 ถนนหยุนผิง เมืองใหม่เจียติ้งของเซี่ยงไฮ้ โดยจะมีพิธีรดน้ำดำหัวผู้อาวุโส การแสดงดนตรี ระบำไทย การเล่นน้ำสงกรานต์ และการประกวดยุวทูตสงกรานต์ด้วย

สำหรับผู้ทีชื่นชอบผลงานวรรณกรรมของคุณทมยันตี นักเขียนนวนิยายที่มีชื่อเสียงของไทยนั้น ผมมีข่าวดีจะเรียนให้ทราบว่า สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้เชิญคุณทมยันตี มาเยือนนครเซี่ยงไฮ้และจะจัดงานสัมนาให้คุณทมยันตี ในวันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม ที่ห้องสมุดเขตฉางหนิง ห้องสมุดนครเซี่ยงไฮ้ และห้องสมุดฉวีหยาง รวม 3 แห่ง เพื่อเผยแพร่วรรณกรรมไทยที่เป็นผลงานของคุณทมยันตีต่อคนที่สนใจทั่วไป โดยคุณทมยันตีจะทำพิธีมอบหนังสือนวนิยายของคุณทุมยันตีที่แต่งไว้ทุกเล่มให้แก่ห้องสมุดต่าง ๆ เพื่อให้คนที่สนใจได้ศึกษาด้วย

ผมขอถือโอกาสเรียนเกริ่นล่วงหน้าว่า ในเดือนมิถุนายน ศกนี้ จะมีงานเทศกาลละครทีวีและภาพยนตร์นานาชาติในนครเซี่ยงไฮ้ และจะมีดารานักแสดงที่มีชื่อเสียงของไทย ตลอดจนผู้ผลิตละครทีวีและภาพยนต์ไทยมาร่วมงานนี้อย่างคับคั่ง แล้วผมจะเรียนรายละเอียดมาให้เพื่อน ๆ พี่น้องที่สนใจในนครเซี่ยงไฮ้ ได้ทราบต่อไปนะครับ หากท่านสนใจกิจกรรมนี้ ขอให้ติดต่อไปที่คุณสิทธิกร กงสุล (ฝ่ายวัฒนธรรม) ครับ

ผมขอประกาศเชิญชวนเพื่อนคนไทยที่อยู่ในนครเซี่ยงไฮ้ และประสงค์ที่จะมาใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ซึ่งคาดว่าจะมีการเลือกตั้งทั่วไปช่วงปลายเดือนมิถุนายน หรือต้นกรกฎาคม 2554 หาก ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ประกาศยุบสภาในช่วงสัปดาห์แรกของเดือนพฤษภาคม ศกนี้ ขอเชิญท่านมาแจ้งความประสงค์และลงทะเบียนที่ฝ่ายกงสุล สถานกงสุลใหญ่ฯ ในโอกาสแรก เพื่อเราจะได้รีบดำเนินการในเรื่องทะเบียนกับศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ไว้แน่เนิ่น ๆ ส่วนคนที่คาดว่าในช่วงเวลาที่จะมีการเลือกตั้งทั่วไป จะเดินทางกลับประเทศไทยในช่วงนั้นอยู่แล้ว ก็ไม่ต้องมาแจ้งความประสงค์ลงทะเบียนที่สถานกงสุลใหญ่ฯ นะครับ เพราะชื่อของท่านจะยังอยู่ที่สำนักงานเขตที่ท่านมีทะเบียนบ้านในประเทศไทยอยู่แล้ว ท่านสามารถไปใช้สิทธิได้ตามที่สำนักงานเขตได้แจ้งให้ท่านทราบครับ

ที่มา: เว็บไซต์สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ http://www.thaishanghai.com/th/message/ (ผู้สนใจติดตามความเคลื่อนไหวของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ สามารถสมัครรับข่าวสารได้จากเว็บไซต์นี้)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น