วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

เอกอัครราชทูต ณ บันดาร์เสรีเบกาวันเดินทางมารับตำแหน่ง

นายอภิชาติ เพ็ชรรัตน์
เอกอัครราชทูต

เอกอัครราชทูต ณ บันดาร์เสรีเบกาวันเดินทางมารับตำแหน่ง


เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2554 นายอภิชาติ เพ็ชรรัตน์ เอกอัครราชทูต ณ บันดาร์เสรีเบกาวัน ประเทศดารุสซาลัม บรูไน ได้เดินทางไปรับตำแหน่งแล้ว และทันที่ที่เดินทางถึงได้ส่งสารถึงคนไทยในบรูไน ดังนี้


สวัสดีครับ พี่น้องชาวไทยในบรูไนทุกท่านผมได้เดินทางมารับตำแหน่งเอกอัครราชทูต ณ บันดาร์เสรีเบกาวัน เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๔ โดยก่อนหน้านี้ ท่าน อัครราชทูต สิริพร ไทยตรง ก็ได้มารับหน้าที่ที่สถานเอกอัคราชทูต เมื่อ ๒๐ เมษายน ที่ผ่านมา ผมมีความยินดีที่จะทำความรู้จัก พร้อมดูแลทุกข์สุข และร่วมกันทำงานกับพี่น้องชาวไทยในบรูไนทุกท่าน

ขอเรียนว่า สถานเอกอัครราชทูตและเจ้าหน้าที่ทุกคนมีหน้าที่ให้ความคุ้มครองดูแล บำบัดทุกข์ บำรุงสุข แก่พี่น้องชาวไทยทุกท่าน ดังนั้น นอกเหนือจากงานกงสุลที่สถานเอกอัครราชทูตมีหน้าที่ให้บริการตามปกติแล้ว หากพี่น้องชาวไทยในบรูไนมีปัญหาเดือดเนื้อร้อนใจใด ๆ ที่สถานเอกอัครราชทูตจะสามารถช่วยแก้ไขปัญหานั้น ๆ ได้สถานเอกอัครราชทูต มีความยินดีที่จะรับใช้พี่น้องชาวไทยทุกท่าน


ทั้งนี้ ผมต้องขอขอบคุณชาวไทยในบรูไนที่ได้ให้ความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ และเป็นกำลังสำคัญ และมีสายสัมพันธ์ที่ดีต่อข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตทุกคน ในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของสถานเอกอัครราชทูตด้วยดีเสมอมา ผมหวังว่า ทุกท่านจะยังคงความสัมพันธ์ที่ดีและใกล้ชิดกับข้าราชการ และ เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตและจะเข้าร่วมกิจกรรมของสถานเอกอัครราชทูตอย่างสม่ำเสมอต่อไปทั้งนี้ ผมมีความตั้งใจที่จะออกไปพบปะ เยี่ยมเยียนพี่น้องชาวไทยในเขตต่าง ๆ ให้มากที่สุดครับ


ในโอกาสนี้ ผมขอกราบอาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกของทุกศาสนาที่พี่น้องทุกท่านให้ความเคารพนับถือ โปรดอำนวยพรให้พี่น้องชาวไทยในบรูไนทุกท่าน จงมีแต่ความสุข ความเจริญ มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ ภยันตราย และอุบัติภัย ทั้งปวง ขอให้มั่งมีศรีสุขตลอดไป


ด้วยความปราถนาดี

นายอภิชาติ เพ็ชรรัตน์
เอกอัครราชทูต ณ บันดาร์เสรีเบกาวัน

ที่มา: เว็บไซต์สถานเอกอัครราชทูต ณ บันดาร์เสรีเบกาวัน http://www.thaiembassybrunei.org/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น