วันพุธที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

วัดไทยในอินเดีย


วัดไทยในอินเดีย


WAT THAI IN INDIA1. WAT THAI BHUDDHAGAYA
โทรศัพท์ (001) 91-0631400-470
BODHI - GAYA .,GAYA, BIHAR.,INDIA
http://www.watthaibuddhagaya.com/


2. WAT THAI KUSINARA CHALERMRAJ (THAI MONASTERY KUSINARA MAHAVIHAR)
โทรศัพท์ (91) 556-471189
โทรสาร (91) 556-472089
P.O. BOX KUSHINAGAR DISTT. , PADRAUNA U.P. 224403 .,INDIA
http://www.watthaikusinara.org/


3. WAT PA-BUDDHAGAYA
โทรศัพท์ 91-631-400527
โทรสาร  91-631-400527
BODHI- GAYA, GAYA, BIHAR .,INDIA

4. WAT MRIGADAYAVANA MAHAVIHARA (WAT THAI OF SARNATH)
โทรศัพท์ (001-91) 542- 385-001, 385-744
P.O. SARNATH DIST. VARANASI U.P., INDIA

5. THAI NALANDA MONASTERY
โทรศัพท์ 91-06112-74819
P.O.NALANDA 803111.,BIHAR.,INDIA


6. WAT THAI CHETAVAN
กำลังดำเนินการก่อสร้างภายใต้การดูแลของศาสนิกชนชาวไทย และ ชาวพุทธทั่วโลก
http://www.watthaichetavan.org/


7. WAT ASOKA BUDDHA VIHAR
โทรศัพท์ 91-0172-785970
โทรสาร  91-0172-785970
KHUDA ALISHER.,CHANDIGARH.,INDIA


8. WAT THAI OF SAVATTHI
SAHET MAHER P.O. SHRAVASTI DIST. BARHRAIH U.P., INDIA


9. WAT KUSHAVADEE BUDDHA VIHAR
โทรศัพท์ (91) 556-472034
โทรสาร  (91) 556-472034
262 NEW NO. T-81 POST KUSHINAGAR.,DISTT, KUSHINAGAR, U.P. 274403 .,INDIA


10. WAT AMBEDKAR BODHA MAHA SABBA
เจ้าอาวาส : : พระมหาสายันต์ มทุพจน์ตระกูล
DADUMAJRA COLONY, SECTOR 38(WEST) .,CHANDIGARTH 160014.,INDIA


11. THAI NALANDA MONASTERYNALAND VIHARSSHERLIF BIHAR INDIA

NALAND VIHARSSHERLIF BIHAR INDIA


12. วัดไทยไวสาลี

ที่มา: เว็บไซต์สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี http://www.thaiemb.org.in/en/community/wat_thai_in_india.php

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น