วันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

สอท. ณ กรุงบูคาเรสต์ จัดโครงการมอบหนังสือเกี่ยวกับประเทศไทย

อนุสาวรีย์พระเจ้าคารอลที่ 1 หน้าหอสมุด
ภายในหอสมุด Carol I

"การมอบหนังสือนี้เป็นเสมือนการเปิดหน้าต่างความเชื่อมโยงระหว่างยุคสมัย ความเป็นตะวันตกกับตะวันออก จิตและวิญญาณ รวมถึงอดีต ปัจจุบันและอนาคตเข้าด้วยกัน"

หนังสือเกี่ยวกับประเทศไทย ซึ่งรัฐบาลไทยมอบให้แก่หอสมุดตามโครงการ “การบริจาคหนังสือ – สื่อเชื่อมโยงประชาชน”


สอท. ณ กรุงบูคาเรสต์ จัดโครงการมอบหนังสือเกี่ยวกับประเทศไทย


ในวันที่ 16 มีนาคม 2554 - สอท. ณ กรุงบูคาเรสต์ จัดโครงการมอบหนังสือเกี่ยวกับประเทศไทยจำนวน 50 เล่มให้กับหอสมุด Carol I ภายใต้โครงการ “การบริจาคหนังสือ – สื่อเชื่อมโยงประชาชน”

การมอบหนังสือในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้หนังสือเป็นสื่อกลางในการเชื่อมโยงประชาชนของโรมาเนียให้รู้จักประเทศไทยในแง่มุมต่างๆ มากยิ่งขึ้น โดย นาง Mireille Radoi ผู้อำนวยการห้องสมุด Carol I ได้กล่าวขอบคุณ ออท. จันทร์ทิพา ภู่ตระกูลในการส่งเสริมความสัมพันธ์และส่งเสริมความเป็นมิตรระหว่างประเทศทั้งสอง นอกจากนี้ ได้กล่าวถึงการมอบหนังสือในครั้งนี้ว่า การมอบหนังสือนี้เป็นเสมือนการเปิดหน้าต่างความเชื่อมโยงระหว่างยุคสมัย ความเป็นตะวันตกกับตะวันออก จิตและวิญญาณ รวมถึงอดีต ปัจจุบันและอนาคตเข้าด้วยกันได้อย่างดียิ่ง

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวจัดร่วมกับหอสมุด Carol I เป็นครั้งที่สอง โดยครั้งแรกจัดขึ้นเมื่อปี 2552 ปัจจุบันหนังสือเกี่ยวกับประเทศไทยที่มีในหอสมุดจำนวน 120 เล่ม ครอบคลุมด้าน ประวัติศาสตร์ไทยในแต่ละยุคสมัย ปรัชญาตะวันออก วรรณกรรม ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และสังคม

(หมายเหตุ: คารอล เดอะเฟิสต์ (CAROL I) หรือพระเจ้าคารอลที่ 1 เป็นชื่อของพระเจ้าแผ่นดินพระองค์แรกของประเทศโรมาเนียในอดีต ค.ศ. 1866-1914)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น