วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

กงสุลใหญ่ ณ กรุงอันตานานาริโวออกเยี่ยมแรงงานไทยประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง

ท่านกงสุลใหญ่ นโรตม์ ศังขมณีปราศรัยทักทายแรงงานไทย

และประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรโดยจะจัดตั้งหน่วยเลือกตั้งที่โครงการ Ambatovy

สถานกงสุลใหญ่คาดว่าที่หน่วยเลือกตั้งแห่งนี้จะมีผู้มาใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกว่าร้อยละ 90

ปัจจุบันมีแรงงานไทยทำงานก่อสร้างภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทศรีราชา คอนสตรักชั่น ประมาณ 1,000 คน


กงสุลใหญ่ ณ กรุงอันตานานาริโวออกเยี่ยมแรงงานไทยประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง


สถานกงสุลใหญ่ ณ กรุงอันตานานาริโว ประเทศมาดากัสการ์รายงานว่า ระหว่างวันที่ 27-29 เมษายน 2554 นายนโรตม์ ศังขมณี กงสุลใหญ่ และนางเอื้อยอารีย์ คชเสนีย์ ทองบ่อ รองกงสุลใหญ่ได้เดินทางไปเยี่ยมแรงงานไทยในสังกัดของบริษัทศรีราชา คอนสตรักชั่น ซึ่งกำลังก่อสร้างโรงงานถลุงแร่นิเกิลและโคบอลในโครงการ A,batovy ที่เมืองโตมาสินา (Toamasina)

ในการพบปะและปราศรัยกับแรงงานไทยจำนวน 1,000 คน กงสุลใหญ่ได้เชิญชวนให้ลงทะเบียนเลือกตั้ง โดยเน้นว่า การเลือกตั้งเป็นการเปลี่ยนแปลงอนาจบริหาร นิติบัญญัติโดยสันติวิธี เป็นการยุติความขัดแย้งต่างๆ และมีไม่กี่ประเทศในเอเชียที่ให้สิทธิประชาชนของประเทศในการเลือกตั้ง นับเป็นการกลับไปให้ประชาชนเป็นคนตัดสินปัญหาข้อขัดแย้ง และได้ย้ำว่า เหตุการณ์ความไม่สงบบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชาไม่ส่งผลต่อการเลือกตั้งและขอยืนยันว่าฝ่ายไทยมิได้เป็นฝ่ายเริ่มก่อน ทั้งนี้ได้ชี้แจงให้แรงงานไทยเข้าใจว่า เมื่อมีการยุบสภาแล้วสถานกงสุลใหญ่จะกำหนดวันเลือกตั้งและจะจัดตั้งหน่วยเลือกตั้งที่โครงการ Ambatovy ด้วย

กงสุลใหญ่ได้แจ้งด้วยว่า โครงการ Ambatovy ชื่นชมการทำงานของแรงงานไทยมาโดยตลอด ขอให้ผู้ที่มาทำงานอยู่ใหม่ประพฤติปฏิบัติตัวเช่นเดียวกับคนเก่า ซึ่งได้รับการชื่นชม รวมทั้งขอให้เชื่อฟังบรรดาหัวหน้างานของบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่งขอให้ปฏิบัติตามระเบียบข้อห้ามของบริษัทฯ ในเรื่องเครื่องดองของเมาและการพนันโดยเคร่งครัด ทั้งนี้กงสุลใหญ่ได้ย้ำว่า รัฐบาลไทยและกระทรวงการต่างประเทศสนับสนุนการมาทำงานและลงทุนในต่างประเทศ โดยพร้อมที่จะช่วยเหลือคนไทยที่ประสบภัยพิบัติและตกทุกข์ได้ยากจากเหตุการณ์ต่าง ดังปรากฏตัวอย่างการช่วยเหลืออพยพคนไทยในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ผ่านมาเร็วๆนี้ จึงขอให้แรงงานไทยเชื่อมั่นในรัฐบาลและกระทรวงการต่างประเทศ

ในการพบปะกับนายดีน โคมานด์ กรรมการผู้จัดการบริษัท Ambatovy กงสุลใหญ่แจ้งให้ทราบว่า จะจัดให้มีหน่วยเลือกตั้งในโครงการฯ เฉพาะสำหรับคนงานและเจ้าหน้าที่ของบริษัทเท่านั้น ไม่มีคนนอกโครงการมาลงคะแนนในหน่วย ซึ่งทำให้ผู้บริหารโครงการฯ หมดความกังวลในเรื่องการรักษาความปลอดภัย เนื่องจากโครงการฯมีระบบการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวด การที่จะมีคนจากภายนอกโครงการเข้ามาในพื้นที่จึงไม่สะดวก ทั้งนี้กงสุลใหญ่รับจะแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับวันและเวลาที่จะลงคะแนนเสียง ให้ทราบอย่างเป็นทางการต่อไป และได้ขอบคุณโครงการฯ ที่ดูแลแรงงานไทยเป็นอย่างดี โดยกงสุลใหญ่ได้รับทราบว่ามีการส่งแรงงานไทยที่ป่วยด้วยโรคมาเลเรียและมีอาการหนักเดินทางไปรักษาตัวที่ประเทศแอฟริกาใต้จนหายเป็นปกติด้วย ซึ่งนายดีนแจ้งว่าแรงงานไทยเป็นที่ชื่นชมของโครงการฯ และได้พยายามมอบหมายให้บริษัท ศรีราชารับงานเพิ่มมากขึ้น

กงสุลใหญ่ได้นัดหมายขอเข้าพบนายฟิลลิแบต์ร รันดริอามหาริทรา ผู้นำระดับจังหวัดโทมาสินา และนายมาริออต ชอง ฟลอเรต์ ราโคโตวาโอ น่ายกเทศมนตรีโทมาสินา เพื่อหารือและแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทวภาคี และแจ้งการจัดการเลือกตั้งสำหรับชาวไทยในโทมาสินา ในโอกาสนี้กงสุลใหญ่ขอให้ผู้บริหารเมืองโทมาสินาดูแลอนุเคราะห์แรงงานไทยที่ทำงานอยู่ในโครงการ Ambatovy ที่ขณะนี้เพิ่มจำนวนมากขึ้นและบางครั้งเข้ามาพักผ่อนในเมืองด้วย ซึ่งนายกเทศมนตรีเมืองโทมาสินาได้รับปากตามที่กงสุลใหญ่ขอร้อง และแจ้งความเห็นว่าแรงงานไทยไม่มีปัญหาใดๆ ไม่เหมือนกับแรงงานจากประเทศอื่น

การเดินทางไปพบแรงงานไทยเพื่อประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งในครั้งนี้ประสบความสำเร็จ เพราะนอกจากการกระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวเตรียมรอรับการสำหรับการเลือกตั้งแล้ว ยังมีแรงงานไทยประมาณ 300 คน ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชกาณาจักร และจากการได้สัมผัสกับแรงงานไทยสถานกงสุลใหญ่สามารถคาดหมายได้ว่าหน่วยเลือกตั้งครั้งนี้จะมีผู้มาใช้สิทธิลงคะแนนเสียงมากกว่าร้อยละ 90

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น