วันพุธที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

รองอธิบดีกรมการกงสุลและคณะเยือนบรูไน


รองอธิบดีกรมการกงสุลและคณะเยือนบรูไนสถานเอกอัครราชทูต ณ บันดาร์เสรีเบกาวัน ประเทศบรูไนรายงานว่า ระหว่างวันที่ 23-27 เมษายน 2554 นางสาวมธุรพจนา อิทธะรงค์ รองอธิบดีกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศพร้อมด้วยนายสุวัฒน์ แก้วสุข ผู้อำนวยการกองคุ้มครองผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ นายชวลิต ยาคล้าย ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการเลือกตั้ง คณะกรรมการเลือกตั้ง(กกต) นายวุฒิโรตม์ รัตนสิงห์ เจ้าหน้าที่กรมการกงสุล และนายกีรติกร สืบสิงห์ กรรมการบรรณาธิการนิตยสารคู่สร้างคู่สมได้เดินทางไปราชการที่บรูไน โยมีวัตถุประสงค์เยี่ยมคนไทยและแรงงานไทยในบรูไนและประชาสัมพันธ์เรื่องการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรแก่พี่น้องชาวไทยในบรูไน


กิจกรรมการเยือนของคณะ

- รองอธิบดีได้ไปพบและหารือข้อราชการกับดาโต๊ะ ปาดูกา ซาบาลี บิน อาบัส ปลัดกระทรวงมหาดไทยบรูไน โดยแจ้งวัตถุประสงค์ของการเดินทางเยือนบรูไนครั้งนี้ พร้อมแสดงความขอบคุณที่กองตรวจคนเข้าเมืองบรูไนได้ปฏิบัติต่อคนไทยเป็นอย่างดี นอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับความร่วมมือทวิภาคีทั่วไป

- เยี่ยมคารวะ อาวัง ฮาจิ โมฮัมหมัด ยูนุส บิน บอลฮัสซัน รักษาการอธิบดีกองตรวจคนเข้าเมือง บรูไน โดยรองอธิบดีได้แลกเปลี่ยนทัศนะเกี่ยวกับสถานการณ์ปัญหาการตรวจคนเข้าเมืองโดยทั่วไป รวมทั้งแจ้งเรื่องกำหนดการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ฝ่ายบรูไนยินดีที่จะให้ความร่วมมืออย่างใกล้ชิดต่อไป

- พบปะผู้ประกอบการและชุมชนชาวไทยที่อาคารวิมา เซเทีย พร้อมแจกเอกสารและประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

- เยี่ยมชมกิจการด้านเกษตรกรรม ฟาร์มไฮโดรโฟนิก ดอกไม้และผัก และกิจการอู่ซ่อมรถยนต์

- เยี่ยมชมกิจการบ้านเอื้ออาทรจำนวน 1,500 หลัง ของทางการบรูไนที่มีแรงงานไทยปฏิบัติการในพื้นที่ พร้อมสอบถามทุกข์สุข ความเป็นอยู่ เน้นเรื่องการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีของบรูไน พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์เรื่องการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

- บรรยายสรุปเกี่ยวกับการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรแก่สมาคมชาวไทยในบรูไน พร้อมเปิดโฮกาสให้ซักถามประเด็นต่างๆที่สนใจ


ที่มา: เว็บไซต์สถานเอกอัครราชทูต ณ บันดาร์เสรีเบกาวัน http://www.thaiembassybrunei.org/index.php?lay=show&ac=article&Id=539312873&Ntype=1

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น