วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

สถานทูตไทยที่สิงคโปร์ออกเยี่ยมแรงงานไทย


สถานทูตไทยที่สิงคโปร์ออกเยี่ยมแรงงานไทยสถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์รายงานว่าเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2554 เวลา 20.00-22.00 น. นายจิตติ สุวรรณิก อัครราชทูต พร้อมด้วย นางกาญจนา วงศ์สุวรรณ์ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) นายศักดินาถ สนธิศักดฺโยธิน ที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) น.ส.พิชญดา ภูมิเหล่าแจ้ง เจ้าหน้าที่กงสุล และนายวัชรกฤต แย้มโอษฐ์ ลูกจ้างท้องถิ่นฝ่ายกงสุลได้นำคณะจากกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการซึ่งเดินทางไปศึกษาดูงานเรื่องค้ามนุษย์ที่สิงคโปร์ระหว่าง 19-21 เมษายน 2554 จำนวน 12 คน เดินทางไปเยี่ยมแรงงานไทยที่หอพักคอชเรน ลอดจ์ 1 และคอชเรน ลอดจ์ 2 ซึ่งมีแรงงานไทยพำนักอาศัยจำนวน 261 และ 94 คน ตามลำดับ

ในการเยือนหอพักทั้งสองแห่ง คณะได้พบกับแรงงานจำนวน 100 คน เนื่องจากแรงงานที่เหลือติดภารกิจยังเดินทางกลับไม่ถึงที่พัก อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายแรงงานได้กล่าวทักทายและบรรยายสรุปเกี่ยวกับบทบาทของสำนักงานแรงงานและแนวทางที่แรงงานไทยจะสามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือจากสำนักงานแรงงานได้ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆสำหรับแรงงานไทย เช่น การจัดตั้งสมาคมเพื่อนแรงงานไทย การจัดกิจกรรมแข่งขันฟุตบอลประจำปี การจัดการเรียนการสอน กศน. และบริการสอนภาษาอังกฤษ รวมทั้งประชาสัมพันธ์การสมัครกองทุนสวัสดิการแรงงาน โดยเชิญชวนให้แรงงานไทยที่ยังไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกกองทุนฯ ติดต่อขอสมัครเป็นสมาชิกกองทุนในอัตราคนละ 400 บาท ที่สำนักงานจัดหางานทุกแห่งในประเทศไทย

ท่านอัครราชทูตจิตติฯ ได้แนะนำตนเองพร้อมแนะนำเจ้าหน้าที่ของสถานเอกอัครราชทูต และประเด็นที่แรงงานไทยควรทราบ การปฏิบัติตัวในกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน การกรอกแบบฟอร์มรายงานตัวคนไทยในสิงคโปร์ และการขอลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร นอกจากนี้ น.ส. พิชญดาฯ ได้กล่าวให้กำลังใจแรงงานไทยที่มาทำงานในสิงคโปร์ รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลเรื่องโรคใหลตาย และประชาสัมพันธ์เตือนเรื่องการแพร่ระบาดของโรคเอดส์หากไปเที่ยวหญิงค้าบริการในสิงคโปร์ ทั้งแบบถูกกฎหมายและผิดกฎหมายบริเวณพื้นที่ป่า พร้อมมอบหนังสือคู่มือคนไทยในสิงคโปร์

ในโอกาสดังกล่าว พล.ต.ท. ชัชวาล สุขสมจิต ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติซึ่งเดินทางร่วมกับคณะกรมพัฒนาสังคมฯ ให้โอวาทและข้อมูลโทษของการดื่มสุราในสิงคโปร์ ที่ทำให้เกิดอาการเมาขาดสติ ส่งผลเดือดร้อนต่อคนรอบข้างและชุมชนสิงคโปร์ ซึ่งอาจถูกจับกุมและปรับเงินได้ ทำให้สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมากขึ้น

น.ส. พิชยดาฯ ได้แจ้งเรื่องการเตรียมตัวสำหรับการเลือกตั้งทั่วไปภายในปี 2554 โดยขอความร่วมมือแรงงานไทยที่ประสงค์จะใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรลงทะเบียนรายงานตัวกับสถานเอกอัครราชทูตตามแบบฟอร์มที่ได้รับแจก รวมทั้งประชาสัมพันธ์ความสำคัญของการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายแรงงานและที่ปรึกษาฝ่ายแรงงานได้สอบถามความเป็นอยู่และการจ้างงานของแรงงานไทยว่ามีปัญหาใดต้องการร้องเรียนหรือไม่ หากมีปัญหาขอให้ติดต่อแจ้งให้สถานเอกอัครราชทูต และสำนักงานแรงงานไทยทราบ เพื่อให้การช่วยเหลือต่อไป

แรงงานไทยซึ่งพักอยู่ที่หอคอชเรน ลอดจ์ 1 และคอชเรน 2 ส่วนใหญ่ทำงานในภาคอุตสาหกรรม ภาคก่อสร้าง โดยทำงานในสิงคโปร์มาแล้วประมาณ 5-15 ปี โดยรวม ทุกคนมีสุขภาพร่างกายและจิตใจดี มีสวัสดิการที่ได้รับจากนายจ้างดี และต่างแสดงความดีใจและชื่นชมที่หน่วยงานไทยมาเยี่ยมและถามสารทุกข์สุกดิบ ในโอกาสนี้สถานเอกอัครราชทูตได้นำยาสามัญประจำบ้านและยาตะไคร้หอมกันยุงที่ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงสาธารณสุขมอบให้ตัวแทนแรงงานไทยจำนวน 100 ชุด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น