วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาในบราซิล


กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาในบราซิล


เมื่อวันอังคารที่ 12 เมษายน 2554 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย ประเทศบราซิล ได้นิมนต์พระ Bhante Yogavaccara Rahula Maha Thero จากสหรัฐอเมริกา มาฉันท์อาหารเพลในเทศกาลสงกรานต์และได้มีการหารือกับผู้แทนสมาคมพุทธศาสนาในบราซิลเรื่องการบูรณะซ่อมแซมวัด Rio Buddha Vihara ที่นครริโอ เด จาเนโร ซึ่งเสียหายจากภัยแผ่นดินถล่มเมื่อเดือนมกราคม 2554 รวมทั้งการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติธรรมและเผยแพร่พุทธศาสนาในบราซิล

ที่มา: เว็บไซต์สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย http://www.mfa.go.th/web/1551.php?id=39281

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น