วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

สงกรานต์ที่มาดากัสการ์

สถานกงสุลใหญ่ ณ กรุงอันตานานาริโว

สงกรานต์ที่มาดากัสการ์

สถานกงสุลใหญ่ ณ กรุงอันตานานาริโว ประเทศมาดากัสการ์ รายงานว่า เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2554 สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้จัดงานเลี้ยงเนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ขึ้นที่บ้านพักกงสุลใหญ่ โดยได้เชิญคนไทย นักธุรกิจไทย คณะทูตและผู้แทนองค์การระหว่างประเทศประจำกรุงอันตานานาริโว ซึ่งส่วนใหญ่เป็นคณะทูตประเทศในภูมิภาคเอเชีย อาทิ อินโดนีเซีย จีน อินเดีย ญี่ปุ่น รวมทั้งชาวมาลากาซีที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย เช่น ผู้แทนสายการบินแอร์มาดากัสการ์ สายการบินแอร์ออสทรัล ผู้แทนกระทรวงเหมืองแร่ และเอกชนอื่นๆ รวม 60 คน

การจัดงานดังกล่าวเพื่อเป็นการเผยแพร่ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย อาทิ การสรงน้ำพระ การรดน้ำอวยพรตามประเพณีสงกรานต์ เป็นต้น รวมทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของไทยอีกโสดหนึ่งด้วย เนื่องจากปัจจุบันสายการบินแอร์มาดากัสการ์มีเที่ยวบินตรงจากกรุงอันตานานาริโวมายังกรุงเทพฯ สัปดาห์ละ 2 เที่ยว ทั้งนี้ในงานดังกล่าวเป็นโอกาสได้ประชาสัมพันธ์แนะนำอาหารไทยและร้านอาหารไทย รวมทั้งสาธิตการปรุงอาหารไทยด้วย

นอกจากนั้น สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ใช้โอกาสดังกล่าวประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรแก่ชุมชนไทยที่มาร่วมงานด้วย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น