วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

สอท. ณ กรุงอาบูดาบี จัดกิจกรรมกงสุลสัญจรและประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

ท่านทูตสมชัย จรณะสมบูรณ์ปราศรัยกับแรงงานไทย

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

แรงงานไทยที่เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงของสถานเอกอัครราชทูต

พบแรงงานไทยในตอนค่ำ

สอท. ณ กรุงอาบูดาบี จัดกิจกรรมกงสุลสัญจรและประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร


นายสมชัย จรณะสมบูรณ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี ได้นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สอท. เดินทางไปเยี่ยมเยียนชุมชนไทยและประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ที่เมืองรูเวส ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของรัฐอาบูดาบี ระหว่างวันที่ 22 – 23 เม.ย. 2554 โอกาสนี้ ออท. และคณะ ได้เข้าเยี่ยมแรงงานไทยของ บ. Hydong บ. Gusan บ. WIW บ. DS และ บ. Samsung ซึ่งพำนักอยู่ในสถานที่พักคนงานแห่งเดียวกัน รวมประมาณ 310 คน มีหน้าที่ก่อสร้างโรงงานผลิตปุ๋ยแอมโมเนีย

ต่อจากนั้น ได้เดินทางเยี่ยมแรงงานไทยของ บริษัท Sungbo รวมประมาณ 430 คน ทำหน้าที่ก่อสร้างโรงกลั่นน้ำมัน โดยเอกอัครราชทูตได้แจ้งให้ทราบถึงความห่วงใยของสถานเอกอัครราชทูตต่อแรงงานทุกคน และยินดีช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น รวมถึงได้ให้คำเตือนเกี่ยวกับการประพฤติปฏิบัติตนภายใต้ขอบเขตของกฎหมายและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น นอกจากนี้ ได้อธิบายให้แรงงานทราบถึงปฏิทินทางการเมืองของไทย ที่คาดว่าจะมีการยุบสภาในต้นเดือนพฤษภาคม 2554 และจะมีการเลือกตั้งทั่วไปในช่วงสิ้นเดือนมิถุนายน 2554 หรือต้นเดือนกรกฎาคม 2554 จึงขอเชิญชวนให้ทุกคนมาลงทะเบียนของใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรและเดินทางมาใช้สิทธิจริงตามวันและสถานที่ที่สถานเอกอัครราชทูตกำหนด ทั้งนี้ เพื่อเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญและเป็นการแสดงความ มีตัวตนของชุมชนไทยในต่างประเทศ

ในช่วงค่ำ เอกอัครราชทูตและคณะ ได้เดินทางไปเยี่ยมเยียนและรับประทานอาหารค่ำร่วมกับพนักงานชาวไทย ของบริษัท Borouge ซึ่งเป็นวิศวกรและช่างเทคนิก พร้อมครอบครัว รวม 42 คน โดยได้ให้คำปรึกษาเรื่องนิติกรณ์และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการลงทะเบียนขอใช้สิทธิฯ สำหรับผู้ที่เดินทางมาใหม่


ที่มา: สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น