วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

รัฐบาลไทยให้ความช่วยเหลือนักศึกษาไทยเดินทางกลับไปศึกษาต่อ ณ ประเทศอียิปต์


รัฐบาลไทยให้ความช่วยเหลือนักศึกษาไทยเดินทางกลับไปศึกษาต่อ ณ ประเทศอียิปต์ตามที่ได้เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมืองในอียิปต์ เมื่อเดือนมกราคม 2554 และรัฐบาล โดยกระทรวงการต่างประเทศได้ประสานงานให้ความช่วยเหลือ โดยจัดเที่ยวบินพิเศษจำนวนทั้งสิ้น 8 เที่ยว นำคนไทยและนักศึกษาไทยรวม 1,986 คน เดินทางกลับประเทศไทยอย่างปลอดภัย นั้น

โดยที่นักศึกษาไทยจำนวนหนึ่ง ได้ร้องขอรับความช่วยเหลือในการเดินทางกลับไปศึกษาต่อที่อียิปต์ รัฐบาลจึงได้อนุมัติงบประมาณเพื่อให้ความช่วยเหลือ โดยประสานกับคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย (กอท.) ซึ่งปัจจุบัน มีนักศึกษาไทยที่ได้รับความช่วยเหลือให้เดินทางกลับจำนวนทั้งสิ้น 193 คน โดยมีกำหนดการเดินทาง ดังนี้

1. กลุ่มที่ 1 จำนวน 82 คน ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่ MS 961 ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2554 เวลา 02.15 น.

๒. กลุ่มที่ 2 จำนวน 111 คน ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่ MS 961 ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2554 เวลา 02.15 น.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น