วันพุธที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2554

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู จัดพิธีประดิษฐานพระพุทธชินราชจำลองเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ไทย-จีนครบ 35 ปี

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะและท่านกงสุลใหญ่ถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก
พระพุทธชินราชจำลองในระหว่างพิธี
ระหว่างประกอบพิธี
พระที่ร่วมในพิธีประดิษฐานพระพุทธชินราชจำลอง
พระพุทธชินราชจำลอง
โต๊ะหมู่บูชาและพระพุทธชินราชจำลอง
นายองอาจ คร้ามไพบูลย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และดร.นฤมิต หิญชีระนันทน์ กงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตูถ่ายภาพหน้าพระพุทธชินราชจำลองสถานกงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู จัดพิธีประดิษฐานพระพุทธชินราชจำลองเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ไทย-จีนครบ 35 ปี

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของฝ่ายไทย ประกอบด้วย สมาคมกาแฟและชาไทย สมาคมไทย-จีน สมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย และฝ่ายจีน ประกอบด้วย สมาคมมิตรภาพระหว่างประเทศแห่งมณฑลเสฉวนจัดพิธีอัญเชิญและประดิษฐานพระพุทธชินราชจำลอง จำนวน 9 องค์ ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชานุญาตให้อัญเชิญพระปรมาภิไธยย่อ “สธ” ประดิษฐานที่พระพุทธชินราชจำลอง เพื่อนำมาประดิษฐาน ณ สถานกงสุลใหญ่ฯ และอารามในเขตมณฑลเสฉวน-มหานครฉงชิ่งอีก 8 แห่ง ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ไทย-จีนครบ 35 ปี ดังนี้

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2553 นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีประดิษฐานพระพุทธชินราชจำลอง ณ สำนักงาน สถานกงสุลใหญ่ฯ และร่วมพิธีส่งมอบพระพุทธรูปเข้าสู่มณฑลเสฉวนและพิธีประดิษฐานพระพุทธชินราชจำลองขนาด 2 เมตร ณ วัดยิ่งเทียน นครเฉิงตู ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่สร้างในสมัยราชวงศ์ถัง

วันที่ 23 ธันวาคม 2553 กงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู เป็นประธานในพิธีประดิษฐานพระพุทธชินราชจำลอง ณ วัดต้าฉือ หรือวัดพระมหาเมตตา นครเฉิงตู ในอดีตเคยเป็นอารามขนาดใหญ่และสำคัญมากในสมัยราชวงศ์ถัง มีประวัติยาวนานกว่า 1,600 ปี

และในวันเดียวกัน คณะผู้แทนไทย ทำพิธีอัญเชิญพระพุทธชินราชจำลองประดิษฐาน ณ วัดเซิ่งกวนอิน เมืองเต๋อหยาง และวัดกว๋อเอิน เมืองเหมียนหยาง โดยมี กงสุลใหญ่ ฯ เป็นประธานในพิธี

และวันที่ 27 ธันวาคม 2553 คณะผู้แทนไทยจัดพิธีประดิษฐานพระพุทธชินราชจำลององค์ที่ 6 ณ วัด กว่างเต๋อ เมืองซุ่ยหนิง องค์ที่ 7 ณ วัดสือจิง ด้านตะวันออก เขตนครเฉิงตู องค์ที่ 8 ณ วัดซานเหม่ย ฉานหลิน เขตเผิงโจว และองค์ที่ 9 ณ วัดในเขตเอ๋อเหมยซาน (ง๊อไบ๊) เมืองเล่อซาน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น