วันศุกร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2554

สถานทูตไทยที่ฟิลิปปินส์ออกประกาศเตือนภัยฝนตกหนักและน้ำท่วม


สถานทูตไทยที่ฟิลิปปินส์ออกประกาศเตือนภัยฝนตกหนักและน้ำท่วม

ข้อแนะนำในการระมัดระวังตัวจากภัยธรรมชาติ


โดยที่ในขณะนี้ พื้นที่บางส่วนของประเทศฟิลิปปินส์โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ Southern Luzon, the Visayas และMindanao กำลังประสบภัยธรรมชาติจากฝนตกหนักและน้ำท่วม ซึ่งศูนย์บริหารจัดการและการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัดแห่งชาติฟิลิปปินส์ (National Disaster Risk Reduction and Management Coumcil: NDRRM) ได้ประมวลสรุปสถานการณ์ดังนี้
1. ผู้เสียชีวิตประมาณ 40 ราย และความเสียหายในภาคการเกษตรประมาณ 900 ล้านเปโซ


2. ประชาชนที่ได้รับผลกระทบในขณะนี้ 1, 294, 039 คน หรือ 248, 223 ครอบครัว


3. ประชาชนจำนวน 22,505 คน หรือ 4,839 ครอบครัว ได้ย้ายหนีภัยไปพำนักชั่วคราวที่ศูนย์อพยพฉุกเฉิน 83 แห่งในเขตต่างๆ


เพื่อความปลอดภัยของชุมชนไทยและการหลีกเลี่ยงภัยอันตรายจากภาวะฝนตกติดต่อกันและน้ำท่วม สถานเอกอัครราชทูตจึงขอให้ข้อสนเทศและแจ้งเตือนกี่ยวกับการระมัดระวังตนเองจากภัยธรรมชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการเดินทางและการคมนาคมทั้งทางบก เรือและอากาศ การเก็บรักษาเอกสารต่างๆ อาทิ หนังสือเดินทาง สูติบัตร บัตรประชาชน ไม่ให้ชำรุดเสียหาย ตลอดจนการเฝ้าระวังภัยต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้หลังน้ำท่วม อาทิ ดิน/โคลนถล่ม น้ำท่วมฉับพลันและโรคภัยไข้เจ็บ อาทิโรคไข้เลือดออกและโรคฉี่หนูเป็นต้น

สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอความร่วมมือชุมชนชาวไทยและครอบครัวในฟิลิปปินส์ กรุณาติดตามข่าวสารการพยากรณ์อากาศและข้อแนะนำ จากทางการฟิลิปปินส์อย่างใกล้ชิดและในกรณีที่ตนเอง เพื่อนฝูงและญาติพี่น้องประสบเหตุภัย ขอความกรุณาแจ้งสถานเอกอัครราชทูตฯ ด่วนที่สุดโดยผ่านข้อมูลทั้งทางโทรศัพท์ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (email) ส่งข้อความผ่านโทรศัพท์มือถือ (text) หรือโทรสาร (fax)

จึงเรียนมาเพื่อประชาสัมพันธ์โดยทั่วกัน

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมะนิลา
13 มกราคม 2554

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น