วันพฤหัสบดีที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2554

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน จัดงานเลี้ยงพบปะสังสรรค์ เพื่อขอบคุณชุมชนชาวไทย

บรรยากาศเป็นกันเอง ท่านทูตรอรับเครื่องดื่มหลังจากคอแห้งจากการขับร้องเพลงกล่อมแขกในงาน
และรอยยิ้ม
โต๊ะอาหารที่ไม่ขาดเสียงกระเซ้าทักทายและรอยยิ้ม
และเสียงเพลงจากนักร้องกิตติมศักดิ์ ท่านทูตและภริยา

กิจกรรมสนุกสนานบันเทิงใจ
เสิร์ฟอาหารจานร้อน
ท่านทูต นภดล เทพพิทักษ์กล่าวเปิดงานและขอบคุณชุมชนชาวไทยที่ร่วมมือสนับสนุนกิจกรรมของสถานทูตเป็นอย่างดีตลอดปี 2553

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน จัดงานเลี้ยงพบปะสังสรรค์ เพื่อขอบคุณชุมชนชาวไทย

เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2554 ระหว่างเวลา 15.00 น. – 20.00 น. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน ได้จัดงานพบปะสังสรรค์วันขึ้นปีใหม่ 2554 ณ ที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต โดยมีชุมชนชาวไทยในกรุงเวลลิงตันและเมืองใกล้เคียงมาร่วมงานอย่างพร้อมเพรียง

เอกอัครราชทูต นภดล เทพพิทักษ์ ได้ถือโอกาสนี้ ขอบคุณชุมชนชาวไทยที่ได้ให้ความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของสถานเอกอัครราชทูตฯ เป็นอย่างดีมาตลอดทั้งปี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง งานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและงานวันชาติไทย ที่ได้จัดขึ้นเมื่อ 5 ธันวาคม 2553 ที่ผ่านมา ซึ่งประสบผลสำเร็จด้วยความร่วมมือร่วมใจบูรณาการการทำงานอย่างแข็งขันระหว่างสถานเอกอัครราชทูตฯ กับชุมชนชาวไทย

นอกจากนั้น งานเลี้ยงดังกล่าว ยังเป็นโอกาสพบปะระหว่างข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ กับแกนนำชุมชนไทย เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ อันจะนำไปสู่การทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ต่อไป

ที่มา: ภาพและเรื่องจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น