วันจันทร์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2554

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร เร่งให้ความช่วยเหลือคนไทยในอียิปต์


สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร เร่งให้ความช่วยเหลือคนไทยในอียิปต์

ตามที่ได้เกิดการชุมนุมประท้วงในกรุงไคโร และเมืองสำคัญอื่นๆ ในอียิปต์ ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2554 เป็นต้นมา ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศได้ประกาศคำเตือนให้ผู้ที่ประสงค์จะเดินทางไปอียิปต์ในระยะนี้ เลื่อนการเดินทางออกไปก่อน หากมีความจำเป็นต้องเดินทางไป ต้องพึงใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่ง นั้น

วันนี้ (31 มกราคม 2554) นายธานี ทองภักดี อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ ให้สัมภาษณ์แก่สื่อมวลชนเกี่ยวกับการดำเนินการให้ความช่วยเหลือแก่คนไทยในอียิปต์ ดังนี้

1. ในส่วนของนักเรียนและนักศึกษา รวมถึงคนไทยที่พำนักหรือทำงานในอียิปต์ ซึ่งมีจำนวนประมาณ 2,600 คน นั้น สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร ได้ติดต่อประสานงานผ่านสมาคมและชมรมต่าง ๆ เพื่อสอบถามเกี่ยวกับสภาพความเป็นอยู่แล้ว โดยในเบื้องต้นทราบว่าทุกคนปลอดภัยและยังมีขวัญกำลังใจที่ดีอยู่ อย่างไรก็ดี สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้แนะนำให้อยู่ในบ้านพักและหลีกเลี่ยงพื้นที่การชุมนุมประท้วง ทั้งนี้ โดยที่ทางการอียิปต์ได้ประกาศเคอร์ฟิวตั้งแต่ 16.00-08.00 น. จึงขอให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัย

2. สำหรับกรณีคนไทยที่ติดค้างในท่าอากาศยานกรุงไคโรประมาณ 87 คน เนื่องจากหลายเที่ยวบินได้ถูกยกเลิกไป นั้น นายธานีฯ ได้กล่าวว่า ขณะนี้ มีคนไทยจำนวน 53 คนที่รอเดินทางกลับประเทศไทย และอีก 17 คนกำลังรอเดินทางต่อไปยังยุโรป ส่วนคนไทยที่เหลืออีก 17 คนเป็นแรงงานไทยรอเที่ยวบินเพื่อไปลิเบีย โดยในส่วนของสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เข้าไปให้ความช่วยเหลือในการจัดหาอาหารและเครื่องดื่มให้คนไทยดังกล่าวแล้ว รวมถึงได้ขอให้อยู่ในท่าอากาศยานต่อไป เนื่องจากเป็นพื้นที่หวงห้ามและมีความปลอดภัย

3. ขณะนี้ กระทรวงการต่างประเทศกำลังประสานกับบริษัทการบินไทย จำกัด เพื่อส่งเที่ยวบินพิเศษไปรับคนไทยที่ประสงค์จะเดินทางกลับในโอกาสแรก

4. สำหรับญาติของคนไทยที่ติดค้างในท่าอากาศยานกรุงไคโร นั้น นายธานีฯ ได้กล่าวว่า สามารถติดต่อเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ กรมการกงสุล หมายเลขโทรศัพท์ 02-547-1049

31 มกราคม 2554


ที่มา: ข่าวสารนิเทศ วันที่ 31 มกราคม 2554 กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น