วันอาทิตย์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2554

เอกอัครราชทูตไทยเยี่ยมนักโทษที่เรือนจำโพนต้อง สปป.ลาว

นายวิทวัส ศรีวิหค เอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์


เอกอัครราชทูตไทยเยี่ยมนักโทษที่เรือนจำโพนต้อง สปป.ลาว

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2554 นายวิทวัส ศรีวิหค เอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ และคณะเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตได้เข้าเยี่ยมนักโทษชาวไทยที่เรือนจำโพนต้อง นครหลวงเวียงจันทน์ โดยนำสิ่งของ เครื่องใช้ อาหารสำเร็จรูป ยารักษาโรค และผ้าห่มไปมอบให้นักโทษด้วย เนื่องจากขณะนี้ที่ประเทศลาวมีอากาศหนาวเย็น

ปัจจุบันมีนักโทษชาวไทยจำนวน 28 คน (นักโทษหญิง 6 คน นักโทษชาย 22 คน) โดยส่วนใหญ่ต้องคดียาเสพติด รองลงมาได้แก่คดีการเมือง ฉ้อโกงและประทุษร้าย

ในโอกาสดังกล่าว เอกอัครราชทูตวิทวัสฯ ได้ให้โอวาทแก่นักโทษให้ประพฤติตัวตามกฎระเบียบของเรือนจำ ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เพื่อความสงบในจิตใจ และให้กำลังใจนักโทษในการเตรียมตัวตั้งต้นชีวิตใหม่ภายหลังจากพ้นโทษแล้ว

เอกอัครราชทูตวิทวัสฯ ได้รับแจ้งจากผู้บัญชาการเรือนจำโพนต้องว่า ทางเรือนจำกำลังก่อสร้างห้องอ่านหนังสือแต่ยังขาดแคลนอุปกรณ์และหนังสือ ซึ่งเอกอัครราชทูตวิมวัสได้รับปากที่จะหาทางช่วยเหลือเรือนจำตามความเหมาะสมต่อไป

เรือนจำโพนต้องเป็นสถานที่กักขังนักโทษต่างชาติโดยเฉพาะ โดยนักโทษไทยมีจำนวนมากที่สุด รองลงมาได้แก่นักโทษจากเวียดนาม จีน พม่า ยุโรปและแอฟริกาบางประเทศ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น