วันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2554

ความคืบหน้าของการพิจารณาคดีคนไทย 5 คน


ความคืบหน้าของการพิจารณาคดีคนไทย 5 คน

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2554เวลา 20.30 น. นายชวนนท์ อินทรโกมาลย์สุต เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนเกี่ยวกับความคืบหน้าของการพิจารณาคดีคนไทย 5 คนของศาลกัมพูชาว่า ศาลกัมพูชาได้มีคำพิพากษาคนไทย 5 คนแล้ว กล่าวคือ พิพากษาลงโทษให้จำคุก 9 เดือน โดยรอลงอาญา และปรับเงินจำนวน 1 ล้านเรียลต่อคน (ประมาณ 7,500 บาท) โดยคนไทยเหล่านี้ได้เดินทางกลับไปที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญแล้ว ซึ่งคาดว่าน่าจะมีความชัดเจนมากขึ้นในพรุ่งนี้ (22 มกราคม 2554) ทั้งนี้ กระทรวงการต่างประเทศจะจัดเตรียมเอกสารให้กับคนไทยทั้ง 5 คนเพื่อให้สามารถเดินทางกลับประเทศไทยได้โดยเร็วที่สุด แต่กระบวนการเตรียมเอกสารต้องชัดเจนและไม่ให้มีความผิดพลาดได้ ทั้ง 5 คนจึงคงยังไม่สามารถเดินทางกลับได้ภายในวันนี้ (21 มกราคม 2554) เพราะเอกสารการเดินทางยังไม่พร้อม รวมถึงการดำเนินการด้านตรวจคนเข้าเมืองของฝ่ายกัมพูชาด้วย แต่อาจเป็นภายใน 1-2 วัน

สำหรับคนไทยอีก 2 คน กระทรวงฯ จะดำเนินการตามแนวทางที่วางไว้แต่เดิม ทั้งในเรื่องการขอประกันตัวและขอให้เร่งกระบวนการพิจารณาให้เร็วที่สุด แม้ว่าอาจมีความแตกต่างกันในเรื่องของข้อกล่าวหา แต่ยืนยันว่ากระทรวงฯ จะให้ความช่วยเหลือเต็มที่เช่นเดียวกัน


ต่อข้อซักถามของสื่อมวลชนเกี่ยวกับกำหนดเวลาในการพิจารณาคดี เลขานุการรัฐมนตรีว่าการฯ กล่าวว่า เดิมศาลกัมพูชากำหนดพิจารณาคดีในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2554 อย่างไรก็ดี กระทรวงฯ จะหาช่องทางเพื่อให้กระบวนการพิจารณาคดีกระชับมากขึ้น

เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ ยืนยันว่า คำพิพากษาของศาลกัมพูชาผูกพันเฉพาะคู่ความ ไม่ผูกพันรัฐ และไม่กระทบกับเรื่องเขตแดน เพราะในเรื่องของเขตแดนมีกระบวนการคณะกรรมาธิการจัดทำหลักเขตแดนทางบกร่วมไทย-กัมพูชา (JBC) ดำเนินการอยู่แล้ว

21 มกราคม 2554

ที่มา: ข่าวสารนิเทศ วันที่ 21 มกราคม 2554 กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น