วันอังคารที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2554

การให้ความช่วยเหลือของไทยต่อเหตุการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่ในรัฐควีนส์แลนด์


การให้ความช่วยเหลือของไทยต่อเหตุการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่ในรัฐควีนส์แลนด์


ตามที่ได้เกิดเหตุการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่ในรัฐควีนส์แลนด์ ประเทศออสเตรเลีย โดยได้ลุกลามไปยังนครบริสเบนและบริเวณใกล้เคียง ซึ่งเป็นบริเวณที่มีคนไทยพักอาศัยอยู่จำนวนมาก นั้น

เกี่ยวกับเรื่องนี้ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา ได้ติดต่อประสานงานกับสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ นครบริสเบน ชมรมคนไทยแห่งรัฐควีนส์แลนด์ และวัดไทยในรัฐควีนส์แลนด์อย่างใกล้ชิด เพื่อสอบถามสภาพความเป็นอยู่ของคนไทยในบริเวณดังกล่าว โดยเบื้องต้นทราบว่า ยังไม่มีคนไทยได้รับอันตรายหรือเสียชีวิตจากอุทกภัยครั้งนี้ และมีบางส่วนขอพักอาศัยอยู่ที่วัดไทยในนครบริสเบนเป็นการชั่วคราว

นอกจากนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ออกประกาศแจ้งข้อมูลการติดต่อที่สำคัญและสิ่งที่พึงกระทำเพื่อรองรับสถานการณ์ โดยได้เผยแพร่ประกาศดังกล่าวไปยังเครือข่ายต่างๆ รวมถึงขอความร่วมมือรายการวิทยุภาคภาษาไทยและหน่วยงานท้องถิ่นในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่สำคัญ อาทิ หมายเลขโทรศัพท์ของสถานเอกอัครราชทูตฯ ไปยังศูนย์ให้ความช่วยเหลือ ซึ่งตั้งอยู่ในหลายพื้นที่ของรัฐควีนส์แลนด์ อีกทางหนึ่งด้วย

19 มกราคม 2554


ที่มา: ข่าวสารนิเทศ วันที่ 19 มกราคม 2554 กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น