วันจันทร์ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2554

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตันกำหนดจัดกิจกรรมกงสุลสัญจร


สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตันกำหนดจัดกิจกรรมกงสุลสัญจร


สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน จะจัดหน่วยเคลื่อนที่ไปให้บริการกงสุลสัญจรที่นครโอ๊คแลนด์และเมืองใกล้เคียงระหว่างวันที่ 9 - 12 เมษายน 2554 เพื่อให้บริการด้านหนังสือเดินทาง งานทะเบียนราษฎร์/ทะเบียนครอบครัว การลงทะเบียนขอมีสิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ตลอดจนการให้คำปรึกษาด้านกงสุล ตามวัน เวลา และสถานที่ดังนี้

วันที่ 9 เมษายน 2554

เวลา 13.00 น. – 17.00 น.

สถานที่ วัดญาณประทีป นครโอ๊คแลนด์วันที่ 10 เมษายน 2554

เวลา 09.00 น. – 17.00 น.

สถานที่ Mount Albert War Memorial Hallวันที่ 11-12 เมษายน 2554

เวลา 09.30 น. – 17.00 น.

สถานที่ วัดญาณประทีป นครโอ๊คแลนด์อนึ่ง เพื่อให้การบริการเป็นไปอย่างรวดเร็วและเรียบร้อย สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงขอให้ผู้ที่ประสงค์จะขอรับบริการด้านหนังสือเดินทาง โทรศัพท์นัดหมายล่วงหน้าที่หมายเลขโทรศัพท์ 04-4768616 ต่อ 116 หรือที่ผ่านอีเมล์ที่ consular@thaiembassynz.org.nz ได้ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป
ที่มา: ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตันลงวันที่ 5 มกราคม 2554

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น