วันพุธที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2554

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงธากา พร้อมด้วยคนไทยในกรุงธาการ่วมกันบริจาคข้าวสาร และไข่ไก่แก่ชุมชนผู้ไร้ที่อยู่อาศัยในกรุงธากา

ข้าราชการและคนไทยที่ไปช่วยแจกของบริจาคแก่ครอบครัวผู้ยากไร้ ท่านทูตทัศนาวดี เมี้ยนเจริญ มอบข้าวสารให้ผู้ยากไร้

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงธากา พร้อมด้วยคนไทยในกรุงธาการ่วมกันบริจาคข้าวสาร และไข่ไก่แก่ชุมชนผู้ไร้ที่อยู่อาศัยในกรุงธากา


เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2553 นางสาวทัศนาวดี เมี้ยนเจริญ เอกอัครราชทูต ณ กรุงธากา และเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ พร้อมด้วยคนไทยในกรุงธากาได้ร่วมกันบริจาคข้าวสารจำนวน 200 กิโลกรัม และไข่ไก่จากบริษัท CP Bangladesh จำนวน 300 ฟอง ให้แก่ชุมชนผู้ไร้ที่อยู่อาศัยในกรุงธากา 2 ชุมชน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 83 พรรษา

ที่มา: ภาพและเรื่องจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงธากา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น