วันจันทร์ที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2554

สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขตเตือนข้อควรระวังในการเดินทางเข้าประเทศลาว

นายอภิชาติ เพ็ชรรัตน์
กงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต


สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขตเตือนข้อควรระวังในการเดินทางเข้าประเทศลาว

1. การเข้าเมืองลาวโดยผิดกฎหมาย กล่าวคือ
1.1 เข้าเมืองลาวโดยไม่ใช้เอกสารเดินทางที่ถูกต้อง อาทิ หนังสือเดินทาง หรือ บัตรผ่านแดน
1.2 เข้าเมืองลาวโดยผิดวัตถุประสงค์จากเอกสารผ่านแดนที่ใช้ ได้แก่ การใช้บัตรผ่านแดน แต่อยู่เกินกว่าเวลาและพื้นที่ที่กำหนด
มีโทษทั้งจำและปรับ โดยมีโทษจำคุกประมาณ 1 เดือน และค่าปรับขั้นต่ำอยู่ที่ 100 เหรียญสหรัฐ ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยและอุ่นใจ จึงขอแนะนำให้ถือหนังสือเดินทางเข้ามายังลาวทุกครั้ง

2. สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นประเทศที่ให้ความสำคัญกับหลักศีลธรรมและจารีตประเพณีอันดีงาม
การอยู่กินระหว่างหญิงชายที่มิได้เป็นคู่สมรสกันถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย และหากถูกจับได้ ต้องรับโทษทั้งจำและปรับ โดยจำคุกประมาณ 1 เดือน และปรับขั้นต่ำ 500 เหรียญสหรัฐ จนถึงสูงสุดที่ 5,000 เหรียญสหรัฐ

ดังนั้น หากประสงค์จะอยู่กินกับหญิงและชายชาวลาว สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอแนะนำให้ดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งสถานกงสุลใหญ่ฯ พร้อมให้คำแนะนำและช่วยเหลือ

3. การแจกจ่ายใบปลิวหรือเอกสารประชาสัมพันธ์ การถ่ายทำภาพยนตร์ ข่าวหรือสารคดี และการชุมนุมด้วยเหตุผลต่าง ๆ ตลอดจน การเข้ามาค้าขายในลาว ต้องได้รับอนุญาตจากทางการลาวก่อน หากฝ่าฝืน มีโทษปรับขั้นต่ำ 500 เหรียญสหรัฐ หรือทั้งจำและปรับ

อนึ่ง การถ่ายภาพสถานที่ราชการที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง ก็ถือเป็นความผิดอาญา มีโทษทั้งจำและปรับ


ที่มา : สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น