วันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2554

เอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ ให้สัมภาษณ์สื่อเกี่ยวกับความคืบหน้ากรณีคนไทย ๗ คน

นายประศาสน์ ประสาศน์วินิจฉัย เอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ


เอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ ให้สัมภาษณ์สื่อเกี่ยวกับความคืบหน้ากรณีคนไทย ๗ คน


เมื่อวันที่12 มกราคม 2554 นายประศาสน์ ประศาสน์วินิจฉัย เอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ เกี่ยวกับความคืบหน้าในการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการกงสุลแก่คนไทย ๗ คนที่ถูกจับกุม ทั้งด้านการอำนวยความสะดวกแก่ญาติที่เดินทางมาเยี่ยม ซึ่งได้ประสานให้ญาติได้เข้าเยี่ยมทั้ง 7 คนแล้ว จำนวน 5 ครั้ง การประสานขอความอนุเคราะห์ทางการฝ่ายกัมพูชาในการปรับปรุงสภาพห้องขัง และการจัดส่งอาหารเป็นกรณีพิเศษ วันละ 2 ครั้ง การจัดยารักษาโรค เครื่องนุ่งห่ม และสิ่งของจำเป็นให้แก่คนไทย 7 คน นอกจากนี้ ยังให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการประสานงานด้านกฎหมายเพื่อช่วยเหลือคนไทย เช่น การจัดหาทนายความ การติดตามความคืบหน้าของคดีอย่างใกล้ชิด การออกหนังสือรับรองประกอบการยื่นขอประกันตัว และการติดตามผลกรณีอัยการเพิ่มข้อกล่าวหาแก่คนไทย 2 คน ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

เอกอัครราชทูตฯ กล่าวอีกว่า สถานเอกอัครราชทูตฯ ไม่สามารถเข้าไปเกี่ยวข้องกับรูปคดีได้ภารกิจส่วนใหญ่เป็นการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการติดตามความคืบหน้าต่าง ๆ ของการพิจารณาคดีเท่านั้น พร้อมย้ำด้วยว่า นับตั้งแต่เกิดเหตุการณ์จับกุมคนไทย 7 คน จนถึงขณะนี้ เหตุการณ์ดังกล่าวมิได้กระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกัมพูชาในภาพรวม การติดต่อระหว่างประเทศทั้งสอง รวมทั้งการติดต่อระหว่างสถานเอกอัครราชทูตกับทางการกัมพูชายังคงเป็นไปตามปกติ

ที่มา: ข่าวสารนิเทศ วันที่ 13 มกราคม 2554 กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น