วันอาทิตย์ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2554

ข้อห้ามและธรรมเนียมประเพณีที่พึงปฏิบัติในคูเวต


ข้อห้ามและธรรมเนียมประเพณีที่พึงปฏิบัติในคูเวต


คูเวตเป็นประเทศมุสลิมที่เคร่งครัด ประชากรส่วนใหญ่ร้อยละ 95 นับถือศาสนาอิสลาม ซึ่งมีข้อห้ามสำคัญ ๆ ดังนี้

1. ห้ามเสพยาเสพติด ดื่มสุรา และของมึนเมาทุกชนิด ซึ่งรวมไปถึงการห้ามผลิต จำหน่าย หรือจัดหามาให้ผู้อื่นเสพหรือดื่ม การครอบครองเป็นความผิดและมีโทษสถานหนัก

2. ห้ามล่วงเกินประเวณีกับหญิงที่ไม่ใช่ภรรยาตน (มีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 5,000 คูเวตดินาร์) การค้าบริการทางเพศ และการจัดหาเพื่อการบริการทางเพศมีโทษสถานหนัก

3. ห้ามมีไว้ในครอบครองวีดีโอเทปยั่วยุกามรมณ์ ภาพหรือสิ่งพิมพ์ลามกอนาจาร

4. ที่นั่งแถวแรกๆหลังคนคนขับรถโดยสารประจำทางจัดไว้สำหรับสุภาพสตรี สุภาพบุรุษควรนั่งแถวหลังๆถัดไป

5. มัสยิดเป็นสถานที่สำคัญ ห้ามผู้ไม่ใช่ชาวมุสลิมเข้า

6. ในเดือนถือบวชของชาวมุสลิม ผู้ที่ไม่ใช่ชาวมุสลิมต้องให้เกียรติแก่การถือปฏิบัติของชาวมุสลิมกล่าวคือจะไม่กินหรือดื่ม สูบบุหรี่ หรือขบเคี้ยวอาหารในที่สาธารณะ

7. การออกนอกสถานที่ต้องพกบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทางเสมอ

8. พึงให้เกียรติแก่เจ้าของบ้านโดยรับเลี้ยงน้ำชา กาแฟหรือสิ่งอื่นใดที่เจ้าของบ้านบริการ การปฏิเสธถือเป็นการดูถูก

9. การเดินทางในที่ชุมชนพึงให้เกียรติสตรีชาวคูเวตหรือชาวอาหรับอื่น โดยไม่เบียดเสียดหรือถูกเนื้อต้องตัว ไม่จับมือถือแขนหรือโอบกอดสุภาพสตรีในที่สาธารณะ โดยเฉพาะสตรีนั้นมิใช่ภรรยา การกระทำล่วงเกินใดๆมีความผิดและจะถูกลงโทษ

10. ห้ามเล่นการพนันทุกประเภทรวมทั้งการเล่นหวย การพนันฟุตบอล

11. ไม่ควรไปเยี่ยมเยียนหรือพบชาวอาหรับในที่พักระหว่างเวลา 14.30 – 14.30 น. เพราะเป็นเวลาพักผ่อน

12. ศัตรูของชาวอาหรับคืออิสราเอลหรือยิว จึงไม่ควรนำสิ่งของ รูปภาพหรือสิ่งต่างๆเกี่ยวกับอิสราเอลเข้าไปในประเทศคูเวตและห้ามพูดหรือกระทำการใดๆ ในทางเกี่ยวข้องหรือสนับสนุนอิสราเอลหรือชาวยิว สำหรับผู้ที่เคยเดินทางเข้าไปหรือเคยไปทำงานในอิสราเอลขอให้ระมัดระวังเป็นพิเศษ รวมทั้งหนังสือเดินทางจะต้องไม่เคยใช้เข้าเดินทางอิสราเอลมาก่อน

13. ห้ามถ่ายรูปที่ตั้งทางทหารหรือจุดยุทธศาสตร์เพราะอาจถูกกล่าวหาว่าเป็นสายลับซึ่งมีโทษสถานหนัก

14. ในคูเวตเป็นสังคมค่อนข้างสงบ จึงขอให้พยายามรักษาระเบียบวินัย อย่ากระทำตนให้เกิดปัญหาหรือรบกวนความสงบสุขก่อความรำคาญแก่บุคคลอื่นในที่สาธารณะ

15. การแต่งกายผิดเพศของตนเองถือว่าผิดจารีตประเพณีและมีความผิดตามกฎหมายคูเวต

ที่มา: เอกสารสาระน่ารู้ประเทศคูเวต

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น