วันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2554

ประธานคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมไทย-กัมพูชา (ฝ่ายไทย) ได้เข้าเยี่ยมนายวาร์ กิม ฮง รัฐมนตรีอาวุโสรับผิดชอบกิจการชายแดน ประธานคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมกัมพูช

นายอัษฎา ชัยนาม (ซ้ายมือ) ทักทายกับนายวาร์ กิม ฮง ที่สำนักคณะรัฐมนตรีกัมพูชา กรุงพนมเปญเมื่อ 11 มกราคม 2554


ประธานคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมไทย-กัมพูชา (ฝ่ายไทย) ได้เข้าเยี่ยมนายวาร์ กิม ฮง รัฐมนตรีอาวุโสรับผิดชอบกิจการชายแดน ประธานคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมกัมพูชา-ไทย (ฝ่ายกัมพูชา)

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2554 เวลา 10.30 น. นายอัษฎา ชัยนาม ประธานคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมไทย-กัมพูชา (ฝ่ายไทย) ได้เข้าเยี่ยมนายวาร์ กิม ฮง รัฐมนตรีอาวุโสรับผิดชอบกิจการชายแดน ประธานคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมกัมพูชา-ไทย (ฝ่ายกัมพูชา) ณ สำนักคณะรัฐมนตรีกัมพูชา กรุงพนมเปญ เพื่อทำความรู้จักในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งหน้าที่

ในระหว่างการพบปะครั้งนี้ ประธานคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องร่วมกันว่า งานการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนควรดำเนินการต่อไปเพื่อประโยชน์ของทั้งสองฝ่าย และเห็นพ้องว่า ในกรณีที่มีปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกับเขตแดน ให้ประธานคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมของทั้งสองประเทศได้มีการติดต่อกันโดยตรงตามมติการประชุมคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วม ครั้งที่สอง และให้มีการติดต่อระหว่างกันได้โดยตรง

ที่มา: เว็บไซต์ กระทรวงการต่างประเทศ http://www.mfa.go.th/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น