วันพฤหัสบดีที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2554

สมาคมไทยในประเทศฝรั่งเศส


สมาคมไทยในประเทศฝรั่งเศส

ปัจจุบันมีสมาคมไทยในประเทศฝรั่งเศสจำนวน 7 สมาคม ดังนี้


1. สมาคมสตรีไทยในประเทศฝรั่่งเศส
ASSOCIATION SOLIDARITE THAIE EN FRANCE
83, av. de Segur
75015 Paris
โทรศัพท์ 01 42 73 38 09
http://solidaritethai.online.fr/

2. สมาคมวัฒนธรรมไทย-ฝรั่งเศส
ASSOCIATION CULTURELLE FRANCO-THAI
1, rue du Docteur Paul Laurens
94800 Villejuif
โทรศัพท์และแฟกซ์ 01 46 78 61 37

3. สมาคมรวมใจพลังไทย
ASSOCIATION FRATERTINE INTER-THAIS
BP 28
94208 Ivry sur seine cedex
โทรศัพท์ 06 83 28 82 16

4. สมาคมมิตรภาพไทย-ฝรั่งเศส
ASSOCIATION AMICALE FRANCO-THAI
129, bd. de Menilmontant
75011 Paris
โทรศัพท์ 01 43 38 14 14 ตั้งแต่ 9 โมงเช้าเป็นต้นไป

5. สมาคมสัมพันธไมตรีไทย-ฝรั่งเศส
ASSOCIATION FRANKO-THAI
31, rue New Commen
59100 Roubaix
โทรศัพท์ 03 20 70 13 74

6. สมาคมนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศส
ASSOCIATION DES ETUDIANTS THAILANDAIS EN FRANCE
http://aetf.online.fr/

7. สมาคมไทยเขต โรน-แอลป์
ASSOCIATION DES THAILANDAIS RHONE-ALPES
2, Chemin de Charriere Blanche
69130 Ecully

ที่มา: ข้อมูลจากเว็บไซต์สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น