วันอังคารที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2554

กระทรวงการต่างประเทศย้ำมุ่งช่วยเหลือคนไทย และรักษาความสัมพันธ์ไทย-กัมพูชา

นายธานี ทองภักดี
อธิบดีกรมสารนิเทศและ
โฆษกกระทรวงการต่างประเทศ


กระทรวงการต่างประเทศย้ำมุ่งช่วยเหลือคนไทย และรักษาความสัมพันธ์ไทย-กัมพูชา


เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2554 นายธานี ทองภักดี อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ ได้ตอบคำถามผู้สื่อข่าวต่อกรณีการอ้างอิงแหล่งข่าวเกี่ยวกับการหารือของที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2554 ประเด็นความสัมพันธ์ไทย-กัมพูชากับกรณีกัมพูชาจับกุมคนไทย 7 คน ว่า ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนไปแล้ว การระบุถึงเรื่องการทบทวนความสัมพันธ์กับกัมพูชานั้นไม่ตรงกับข้อเท็จจริงและทำให้เกิดความเข้าใจผิด สิ่งที่รัฐมนตรีว่าการฯ แจ้งต่อคณะรัฐมนตรีคือการดำเนินการต่าง ๆ ของกระทรวงการต่างประเทศในการให้ความช่วยเหลือแก่คนไทยทั้ง 7 คน ซึ่งรัฐมนตรีว่าการฯ ก็ได้แจ้งให้ประชาชนได้ทราบในวันเดียวกัน (4 มกราคม) ทางรายการ “คุยนอกทำเนียบ” ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT)

โฆษกกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่า ไทยกับกัมพูชามีการติดต่อกันในทุกระดับ ซึ่งต่อกรณีนี้ กระทรวงการต่างประเทศได้ชี้แจงข้อเท็จจริงกับฝ่ายกัมพูชาแล้ว ทั้งต่อเอกอัครราชทูตกัมพูชาประจำประเทศไทยและผ่านทางเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ ที่ได้เข้าพบรองนายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศกัมพูชา และทั้งสองฝ่ายมีเป้าหมายตรงกัน คือ การรักษาความสัมพันธ์ให้ดีที่สุด โดยไม่ต้องการให้กระทบความสัมพันธ์ระหว่างกัน ให้กิจกรรมความร่วมมือต่าง ๆ ที่มีอยู่ดำเนินต่อไป และให้มีการพัฒนาคืบหน้า ทั้งนี้ การดำเนินการต่าง ๆ ในการให้ความช่วยเหลือคนไทยทั้ง 7 คน ต้องเป็นไปตามขั้นตอน พิจารณาด้วยเหตุและผล และปรับตามความเหมาะสมของสถานการณ์ เพื่อจะได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือได้อย่างถูกต้อง โดยคำนึงถึงบุคคลเหล่านั้นและครอบครัวเป็นหลัก

เอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญได้ยืนยันกับฝ่ายกัมพูชาด้วยว่า ฝ่ายไทยมีเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ในการรักษาและเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับกัมพูชา และได้พยายามอย่างเต็มที่ในการส่งเสริมความร่วมมืออันดีด้าน ต่าง ๆ ของทั้งสองประเทศต่อไป อาทิ การประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดนของทั้งสองประเทศ การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทย-กัมพูชา (JC) ครั้งที่ 7 การเชิญให้นักลงทุนไทยเข้าไปลงทุนในกัมพูชา และการพยายามแสวงหาโอกาสหรือความเป็นไปได้ในการที่ฝ่ายไทยจะเข้าไปร่วมมือและพัฒนาแหล่งทรัพยากรต่าง ๆ ให้กัมพูชา เช่น การพัฒนาแหล่งเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืด เป็นต้น

ที่มา: ข่าวสารนิเทศ วันที่ 6 มกราคม 2554 กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น