วันจันทร์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2554

คำแจ้งเตือนเกี่ยวกับการเดินทางไปสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์


คำแจ้งเตือนเกี่ยวกับการเดินทางไปสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์

ตามที่กระทรวงการต่างประเทศได้มีประกาศแจ้งเตือนให้ผู้ประสงค์เดินทางไปอียิปต์ ชะลอการเดินทาง และในกรณีที่มีความจำเป็นต้องเดินทางไป ก็ขอให้ใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งนั้น

โดยที่ ขณะนี้สถานการณ์ความไม่สงบทางการเมืองในอียิปต์ยังคงดำเนินต่อไปในกรุงไคโร และเมืองอื่นๆ พร้อมทั้งมีความเสี่ยงที่จะทวีความรุนแรงขึ้น ดังนั้น กระทรวงการต่างประเทศ จึงขอแจ้งเตือนให้ประชาชนชาวไทย ระงับการเดินทางไปอียิปต์ไว้ก่อนจนกว่าสถานการณ์จะกลับสู่ภาวะปกติ

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ประสงค์เดินทางไปอียิปต์ หรือประสงค์ขอทราบข่าวสารเกี่ยวกับญาติที่อาศัยอยู่ในอียิปต์ ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด โดยสอบถามข้อมูลข่าวสารได้ที่ กรมการกงสุล โทรศัพท์ 02-757-4046 ถึง 9 โทรสาร 02-575-1052 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร โทรศัพท์ (202) 3760 3553 ถึง 4 และ (202) 3336 7005 โทรสาร (202) 3760 5076 และ (202) 3760 0137

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน


ที่มา: ข่าวสารนิเทศ วันที่ 31 มกราคม 2554 กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น