วันพุธที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2554

โอมานออกระเบียบร้านนวดและสปาใหม่


โอมานออกระเบียบร้านนวดและสปาใหม่

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมัสกัส รัฐสุลต่านโอมาน รายงานว่า รัฐบาลโอมานได้ออกระเบียบใหม่สำหรับผู้ประกอบการศูนย์สุขภาพ ศูนย์ออกกำลังกาย รวมทั้งร้านสปาและนวด ซึ่งมีข้อกำหนดให้ผู้ประกอบการธุรกิจเหล่านี้ต้องปฏิบัติคือ
1. ต้องแยกการให้บริการสำหรับลูกค้าชายและหญิง กล่าวคือทั้งผู้ให้บริการและลูกค้าต้องเป็นเพศเดียวกัน หากฝ่าฝืนมีโทษปรับและถูกดำเนินคดี

2. พนักงานบริการของร้านจะต้องสวมเครื่องแบบและได้รับประกาศนียบัตรจากสถาบันที่ได้รับการรับรอง

3. ห้ามลงโฆษณาว่าเป็นศูนย์รักษาทางกายภาพ เพราะศูนย์ดังกล่าวจะต้องมีการจดทะเบียนกับกระทรวงสาธารณสุขโอมาน

4. ห้ามจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารเสริมและโปรตีน รวมทั้งสารสเตอรอยด์

5. ภายในร้านที่ให้บริการจะต้องมีการทำความสะอาดและฆ่าเชื่อโรคทุกวัน

นอกจากระเบียบใหม่ที่เข้มงวดขึ้นดังกล่าวแล้ว ขณะนี้ทางการโอมานได้เริ่มเข้มงวดในการอนุมัติวีซ่าทำงานให้แก่สตรีประเภทสอง ซึ่งที่ผ่านมาเข้ามาทำงานในร้านสปาและนวดซึ่งให้บริการสุภาพบุรุษ ดังนั้นจึงมีสตรีประเภทสองจำนวนมากที่เดินทางเข้าประเทศโดยวีซ่าท่องเที่ยวเพื่อลักลอบทำงาน และมีหลายรายที่พำนักอยู่เกินกำหนดที่ได้รับอนุญาตด้วย ซึ่งทั้งสองกรณีเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายแรงงานและกฎหมายเข้าเมืองของโอมาน

ปัจจุบันมีมีคนไทยในโอมานประมาณ 1,250 คน เป็นแรงงานประมาณ 1,000 คน และเป็นคนไทยพำนักอาศัยจำนวน 250 คน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น