วันจันทร์ที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2554

กงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำแก่คณะกงสุลใหญ่ ประเทศเอเชีย

กงสุลใหญ่และคู่สมรสถ่ายภาพเป็นที่ระลึก
กงสุลใหญ่ชาลี สกลวารีมอบของที่ระลึกแก่กงสุลใหญ่ญี่ปุ่นในโอกาสครบวาระประจำการ
กงสุลใหญ่ฟิลิปปินส์ในนามของผู้ประสานงาน (Coordinator) ชมรมกงสุลใหญ่ฯ มอบของที่ระลึกแก่กงสุลใหญ่ญี่ปุ่นในโอกาสครบวาระประจำการ
นายเอซเซดีน เอช. ทาโก (Mr. Ezzedin H. Tago) กงสุลใหญ่ฟิลิปปินส์ผู้ประสานงานชมรมกงสุลใหญ่ประเทศเอเชียในเมืองเจดดาห์คนใหม่กล่าวตอบและอำนวยพรให้กงสุลใหญ่ญี่ปุ่นที่กำลังจะจากไป
นายโทชิมิตสึ อิชิงุเระ กงสุลใหญ่ญี่ปุ่นและอดีตผู้ประสานงานชมรมกงสุลใหญ่ประเทศเอเชียในเมืองเจดดาห์กล่าวอำลาในโอกาสที่ครบวาระประจำการที่เมืองเจดดาห์
ชมรมกงสุลใหญ่ประเทศเอเชียในเมืองเจดดาห์ที่มาร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำซึ่งนายวารี สกลวารี กงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์และภริยาเป็นเจ้าภาพเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2553 ณ บ้านพักกงสุลใหญ่กงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำแก่คณะกงสุลใหญ่ ประเทศเอเชีย


เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2553 ระหว่างเวลา 20.00 – 22.00 น. นายชาลี สกลวารี กงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์ พร้อมภริยา ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำแก่คณะกงสุลใหญ่ประเทศเอเชียในเจดดาห์ (พร้อมคู่สมรส) ในนามชมรมกงสุลใหญ่ประเทศเอเชีย (Asian Consuls General Club – ACGC) ซึ่งมีสมาชิกจำนวน 13 ประเทศ คือ จีน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น อินเดีย ปากีสถาน ศรีลังกา บังคลาเทศ บรูไน อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย เพื่อเป็นการพบปะสังสรรค์ หารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ระหว่างกัน ตลอดจนเป็นการผนึกกำลังเพื่อดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน งานเลี้ยงดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ท่ามกลางบรรยากาศเป็นไปอย่างฉันท์มิตร

ในโอกาสเดียวกันนี้ สมาชิกชมรมฯ ได้มีมติเลือกกงสุลใหญ่ฟิลิปปินส์ให้เป็นผู้ทำหน้าที่ผู้ประสานงาน (Coordinator) คนใหม่ของชมรมฯ แทนกงสุลใหญ่ญี่ปุ่นซึ่งครบวาระประจำการที่เมืองเจดดาห์

ที่มา : ภาพและเรื่องจากสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น