วันพฤหัสบดีที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2553

กรมการกงสุลจัดประชุมญาติผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บเพื่อชี้แจงเรื่องสิทธิประโยชน์ที่พึงได้

บรรยากาศห้องประชุมกรมการกงสุลในวันนั้น
เจ้าหน้าที่อาวุโสจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมธุรกิจประกันภัย กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย และกลุ่มงานนิติการ สำนักงานปลัดกระทรวงเข้าร่วมการประชุมชี้แจงข้อซักถามของญาติผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บด้วย
คุณวิทิต เภาวัฒนาสุข (เสื้อขาว) เจ้าหน้าที่การทูตชำนาญการบันทึกประเด็นต่างๆที่ผู้เข้าร่วมประชุมยกขึ้น
นางสาวมธุรพจนา อิทธะรงค์ รองอธิบดีกรมการกงสุล ประธานการประชุมและนายประสิทธิพร เวชย์ประสิทธิ์ผู้อำนวยการกองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศกำลังชี้แจงตอบข้อซักถามของผู้เข้าร่วมการประชุม
อาคารกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ถนนแจ้งวัฒนะกรมการกงสุลจัดประชุมญาติผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บเพื่อชี้แจงเรื่องสิทธิประโยชน์ที่พึงได้

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2553 เวลา 10.00 น. กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศได้เชิญญาติของผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์รถทัวร์ของนักท่องเที่ยวไทยประสบอุบัติเหตุที่เมืองอีโปห์ รัฐเประ ประเทศมาเลเซีย จำนวนประมาณ 60 คน รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ของไทย มาประชุมเพื่อชี้แจงเกี่ยวกับความคืบหน้าการดำเนินการของกระทรวงการต่างประเทศและสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ในการเรียกร้องสิทธิประโยชน์อันพึงมีพึงได้จากบริษัทประกันภัยมาเลเซีย และขั้นตอนการดำเนินการในการรับคืนทรัพย์สินมีค่าของผู้เคราะห์ร้ายคืน ณ ห้องประชุมกรมการกงสุล ถนนแจ้งวัฒนะ โดยมีนางสาวมธุรพจนา อิทธะรงค์ รองอธิบดีกรมการกงสุล เป็นประธาน

รองอธิบดีกรมการกงสุล ได้กล่าวแสดงความเสียใจต่อญาติของผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บ และแจ้งว่ากระทรวงการต่างประเทศจักได้ประสานกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดในพื้นที่ของญาติผู้เคราะห์ร้ายเพื่อให้การดูแลทุกครอบครัวที่ประสบปัญหาแล้ว นอกจากนี้ กรมการกงสุลจะว่าจ้างที่ปรึกษาทางกฏหมายในมาเลเซียเพื่อศึกษาเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย และช่องทางต่าง ๆ ในการเรียกร้องสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง และสำหรับใบมรณบัตรที่ญาติยังไม่ได้รับนั้น ขณะนี้ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ กำลังรอรายงานอุบัติเหตุจากทางการมาเลเซีย ก่อนที่จะทำการออกใบมรณบัตรของผู้เสียชีวิตทุกคนต่อไป


ทั้งนี้ในส่วนของจำนวนผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บล่าสุดนั้น สรุปยอดผู้เสียชีวิตจำนวน 26 ศพ บาดเจ็บและได้ส่งกลับรักษาตัวที่ประเทศไทยแล้ว 8 ราย คงเหลือรักษาตัวที่มาเลเซีย อีก 1 ราย ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศได้สั่งการให้สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ และสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนัง ให้การดูแลผู้บาดเจ็บอย่างใกล้ชิด

กองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ
กรมการกงสุล
29 ธันวาคม 2553

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น