วันพุธที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2553

ระเบียบการนำเงินเข้าประเทศจีนของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ


เงินหยวนของจีน ห้ามนักท่องเที่ยวนำเข้าเกินครั้งละ 20,000 หยวน

ระเบียบการนำเงินเข้าประเทศจีนของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครกวางโจวรายงานว่า ปัจจุบันเจ้าหน้าที่ศุลกากรจีนที่สนามบินไป๋หยุนตรวจพบว่ามีนักท่องเที่ยวชาวไทยวันละ 2-3 รายที่นำเงินหยวนเข้าประเทศจีนจำนวนเงินเกินกว่าที่ทางการจีนกำหนดไว้ คือ คนละ 20,000 หยวน (สองหมื่นหยวนถ้วน) หรือ 5,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ห้าพันดอลลาร์สหรัฐถ้วน) ต่อครั้ง โดยไม่สำแดงให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรทราบ ซึ่งตามระเบียบหากผู้ใดนำเข้าเงินหยวนเกินกว่าที่กำหนดไว้ดังกล่าว จะต้องถูกจับกุมและยึดเงินที่เกินไว้ก่อนเพื่อปรับลงโทษแล้วจึงจะคืนเงินที่เกินให้ โดยทางการจีนจะปรับในอัตราร้อยละ 10 จากจำนวนเงินที่เกินกำหนดอนุญาตให้นำเข้าประเทศ

ทั้งนี้ หากผู้ที่นำเงินหยวนเข้าไปเกิน 20,000 หยวนได้สำแดงให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรทราบก่อนก็จะไม่ถูกปรับ แต่จะไม่ได้รับอนุญาตให้นำเงินส่วนที่เกินเข้าประเทศ

กระทรวงการต่างประเทศจึงขอเตือนให้ผู้ที่จะเดินทางไปประเทศจีนระมัดระวังในการนำเงินสดติดตัวไปจำนวนมากๆ เพราะหากถูกเจ้าหน้าที่ตรวจพบนอกจากจะต้องเสียเวลาแล้วยังจะต้องถูกปรับเงินจำนวนมากด้วย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น