วันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2553

การจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และงานวันชาติไทย ณ กรุงเวลลิงตัน

แขกกว่า 1,000 คนที่มาร่วมงานด้วยความตื่นตาตื่นใจ
ภาพที่อยู่ในหัวใจของคนไทยทุกหมู่เหล่า
ทุกคนร่วมกันเป็นเจ้าภาพ ร้านอาหารไทยมาช่วยกันออกร้านเพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมอันสูงส่งด้านอาหารของไทย
นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและฉายวีดิทัศน์เกี่ยวกับพระราชประวัติและโครงการในพระราชดำริต่างๆ
ศิลปะการร่ายรำถวายพระพรพระอันอ่อนช้อยงดงาม
ท่านเอกอัครราชทูตและภริยา พร้อมด้วยข้าราชการและชุมชนชาวไทยในนิวซีแลนด์ทำพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและร่วมกันขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีมหาราชา
ท่านเอกอัครราชทูตนภดล เทพพิทักษ์กล่าวเปิดงาน


การจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และงานวันชาติไทย ณ กรุงเวลลิงตัน

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2553 ระหว่างเวลา 17.00 – 20.00 น. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน ร่วมกับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและชุมชนชาวไทย ได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และงานวันชาติไทย ณ Wellington Town Hall โดยแบ่งพิธีการเป็น 2 ช่วงด้วยกัน

ช่วงแรก ระหว่างเวลา 17.00 – 18.00 น. เป็นงานเลี้ยงรับรอง สำหรับคณะทูตานุทูต และเจ้าหน้าที่ระดับสูงของทางการนิวซีแลนด์ รวมถึงแขกผู้มีเกียรติชาวนิวซีแลนด์ และต่างชาติ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 250 คน

และช่วงที่ 2 ระหว่างเวลา 18.00 – 20.00 น. เป็นช่วงที่เปิดให้สาธารณชนเข้าร่วมงาน ซึ่งมีทั้งชาวไทย ชาวนิวซีแลนด์ และชาวต่างชาติอื่นๆ เข้าร่วมงาน จำนวน กว่า 1,000 คน ในงานดังกล่าว ได้มีพิธีถวายพระพรชัยมงคลของข้าราชการ และชุมชนชาวไทย นำโดยฯพณฯ นาย นภดล เทพพิทักษ์ เอกอัครราชทูต

ในโอกาสนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ และฉายวีดีทัศน์เกี่ยวกับพระราชประวัติ และโครงการต่างๆ ในพระราชดำริฯ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อให้แขกผู้มีเกียรติในงานได้ชม รวมถึงมีการรำถวายพระพร และการแสดงทางศิลปะ วัฒนธรรม การขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ การแสดงศิลปะมวยไทย การจัดนิทรรศการเกี่ยวกับการท่องเที่ยว รวมถึงการออกร้านของร้านอาหารไทย ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมเป็นอย่างยิ่ง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น