วันพุธที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2553

ชาวไทยและชาวบราซิลร่วมถวายพระพรวันเฉลิมฯ 83 พรรษา ณ กรุงบราซิเลีย 5 ธ.ค.53

นิทรรศการพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ท่านทูตจักริน ฉายะพงศ์กล่าวถวายพระพร


ชาวไทยและชาวบราซิลร่วมถวายพระพรวันเฉลิมฯ 83 พรรษา ณ กรุงบราซิเลีย 5 ธ.ค.53

เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 5 ธันวาคม 2553 สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดงานเลี้ยงรับรองที่โรงแรม Royal Tulip Brasilia Alvorada กรุงบราซิเลีย เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2553 ระหว่างเวลา 12.30- 14.00 น. โดยมีคณะทูตานุทูตในกรุงบราซิเลีย ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนของบราซิล ตลอดจนชาวไทยที่พำนักในบราซิลเข้าร่วมงานประมาณ 200 คน

ในงานดังกล่าว นายจักริน ฉายะพงศ์ เอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวถวายพระพร โดยกล่าวถึงความสำคัญของวันเฉลิมพระชนมพรรษาซึ่งถือเป็นวันชาติไทย บทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์และพระราชภารกิจ สัมพันธไมตรีระหว่างประเทศไทยกับสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล และกิจกรรมความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งสอง รวมทั้งการเสด็จเยือนบราซิลของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในเดือนกันยายน 2553 หลังจากนั้นได้เปิดเพลงชาติบราซิลและเพลงสรรเสริญพระบารมี และเชิญชวนแขกผู้มาร่วมงานดื่มถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ในการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษาครั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดแสดงนิทรรศการพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ จัดการแสดงศิลปะการแกะสลักผลไม้ไทย จัดเตรียมอาหารไทยชนิดต่าง ๆ รวมทั้งเผยแพร่หนังสือเรื่อง “ประเทศไทย” ซึ่งเป็นโครงการร่วมระหว่างสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย กระทรวงการต่างประเทศบราซิลเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศไทยในหมู่ประชาชนบราซิล ซีดีประชาสัมพันธ์และสอนวิธีทำอาหารไทยซึ่งจัดทำโดยสถานเอกอัครราชทูตฯ ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ นครเซาเปาโล พร้อมทั้งของที่ระลึกพวงกุญแจรูปลายไทยต่าง ๆ และเอกสารส่งเสริมการท่องเที่ยวประเทศไทย แจกจ่ายให้ผู้เข้าร่วมงานซึ่งได้รับความสนใจและความชื่นชมอย่างมาก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น