วันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2553

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์จัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสครบรอบวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (วันที่ 5 ธันวาคม 2553)

แขกที่มาร่วมงาน
การแสดงฟ้อนลาวดวงดอกไม้
ฯพณฯ ไอริส อีแวนส์ กล่าวถวายพระพร
ท่านกงสุลใหญ๋อรรถยุทธ์ ศรีสมุทร กล่าวสดุดี
ภาพพระบรมฉายาลักษณ์และการจัดโต๊ะหมู่บูชาสถานกงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์จัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสครบรอบวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (วันที่ 5 ธันวาคม 2553)


เนื่องในวโรกาสครบรอบวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 5 ธันวาคม 2553 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ ได้จัดงานเฉลิมพระเกียรติเพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขึ้นในวันที่ 7 ธันวาคม 2553 ณ โรงแรม Coast Coal Harbour นครแวนคูเวอร์ โดยสถานกงสุลใหญ่ ได้แบ่งการจัดงานออกเป็น 2 ช่วงดังนี้คือ ช่วงแรกสำหรับแขกผู้มีเกียรติชาวต่างประเทศ ระหว่างเวลา 17.00 น. - 19.00 น. และช่วงที่สองสำหรับชาวไทย ระหว่างเวลา 19.30 น. - 21.30 น.

ช่วงแรกสำหรับแขกผู้มีเกียรติชาวต่างประเทศ
ในปีนี้ได้มีแขกชาวต่างประเทศเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ซึ่งทาง สกญ. ได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญกิตติมศักดิ์ Mr. Dave Hayer MLA for Surrey-Tynehead / Parliamentary Secretary for Multiculturalism to the Minister of Regional Economic and Skills Development in BC ได้ให้เกียรติมาร่วมงานพร้อมทั้งกล่าวถวายพระพรและยังได้นำแขกผู้มีเกียรติทุกท่านดื่มถวายพระพรแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมทั้งแขกรับเชิญพิเศษ Hon. Iris Evans MLA for Sherwood Park in Alberta / Minister of International and Intergovernmental Relation in Alberta ได้ให้เกียรติมาร่วมงานพร้อมทั้งกล่าวถวายพระพรแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วย หลังจากนั้นได้มีการแสดงฟ้อนอวยพรจาก Vancouver Thai Dance Club และการแสดงขิม ซึ่งได้บรรเลงเพลงในพระราชนิพนธ์ให้กับแขกชาวต่างประเทศได้รับชมในครั้งนี้ด้วย

ช่วงที่สองสำหรับชาวไทย
มีชาวไทยเข้าร่วมงานนี้เป็นจำนวนมาก โดยกงสุญใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ นายอรรถยุทธ์ ศรีสมุทร ได้นำชาวไทยทุกหมู่เหล่ากล่าวคำถวายพระพร พร้อมทั้งได้นำขับร้องเพลงสดุดีมหาราชา เพลงพ่อแห่งแผ่นดิน และเพลงภูมิแผ่นดิน นวมินทร์มหาราชา เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมทั้งมีได้การแสดงฟ้อนลาวดวงดอกไม้ และเซิ้งกระติ๊บ จาก Vancouver Thai Dance Club นอกจากนั้นแขกผู้เกียรติที่มาร่วมงานยังได้รับประทานอาหารไทยอร่อยๆจาก 4 ภาคด้วยกัน โดยได้รับการสนับสนุนจากร้านอาหารไทย

ทั้งนี้แขกผู้เกียรติที่มาร่วมงานยังได้ลิ้มลองรสชาติกาแฟดอยช้างและเบียร์สิงห์ จากประเทศไทย และบริษัทผู้นำเข้าสินค้าไทยก็ได้นำสินค้าไทยมาร่วมในงานครั้งนี้ด้วย เช่น ข้าวหอมมะลิ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป น้ำผลไม้กระป๋องไทย และกล้วยไม้ไทย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น