วันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2553

วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 83 พรรษา 5 ธันวาคม 2553 ที่เนปาล


วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 83 พรรษา 5 ธันวาคม 2553 ที่เนปาล

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2553 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ ได้จัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2553 และงานวันชาติ ณ โรงแรม Hyatt Regency ในช่วงแรก นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ เอกอัครราชทูต ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นสถานเอกอัครราชทูตฯ ฯ เจ้าหน้าที่บริษัทการบินไทยฯ สนง. กรุงกาฐมาณฑุ ตลอดจนชุมชนชาวไทยพร้อมครอบครัวที่อาศัยในเนปาล รวมประมาณ 25 คน ร่วมถวายพระพรและร้องเพลง สรรเสริญพระบารมี ในระหว่างงานเลี้ยงรับรองโดยมีนาง Sujata Koirala รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเดินทางมาร่วมงานในฐานะแขกเกียรติยศ บุคคลสำคัญของฝ่ายเนปาล อดีตรัฐมนตรีจากหลายกระทรวง ข้าราชการระดับสูงจากกระทรวงต่างๆ ของเนปาล เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำเนปาล บุคคลสำคัญจากภาคเอกชน สื่อมวลชน ตลอดจนชุมชนชาวไทยที่อาศัยในเนปาล รวมประมาณ 400 คนเข้าร่วมงาน นอกจากนี้ สอท.ยังได้จัดนิทรรศการเกี่ยวกับพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2553 สถานเอกอัครราชทูตฯ ร่วมกับวัดไทยลุมพินี จัดกิจกรรมในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 83 พรรษา 5 ธันวาคม 2553 ณ ลุมพินี ในช่วงเช้าเอกอัครราชทูตฯ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น สถานเอกอัครราชทูตฯ ชาวไทยที่พำนักในเนปาล ชาวไทยที่เดินทางมาแสวงบุญที่ลุมพินีเข้าร่วมพิธีทางศาสนา รวมประมาณ 100 คน โดยได้นิมนต์พระสงฆ์นานาชาติจากวัดพุทธศาสนาในลุมพินี รวมกว่า 60 รูป ประกอบด้วยพระสงฆ์จากไทย พม่า ศรีลังกา เนปาล ทิเบต สาธารณรัฐเกาหลี และจีนมาสวดเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว บริเวณหน้าวิหารมายาเทวี ลุมพินี ในวันเดียวกัน สถานเอกอัครราชทูตฯ ร่วมกับวัดไทยลุมพินี และสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมเนปาล-ไทยจัดโครงการตรวรรักษาสุขภาพฟรีให้กับชุมชนลุมพินีในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 83 พรรษา 5 ธันวาคม 2553 ณ บริเวณวัดไทยลุมพินี โดยมีแพทย์ชาวเนปาล คณะแพทย์และพยาบาลไทยให้การตรวจสุขภาพและแจกจ่ายยารักษาโรคให้กับชุมชนลุมพินีโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย รวม 1,350 ราย ในช่วงค่ำ สถานเอกอัครราชทูตฯ ร่วมกับวัดไทยลุมพินีจัดพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ อุโบสถวัดไทยลุมพินี โดยมีเอกอัครราชทูตฯ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น สถานเอกอัครราชทูตฯ ชาวไทยที่เดินทางมาแสวงบุญที่ลุมพินี ประมาณ 80 คน ร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและร่วมร้องเพลงสดุดีมหาราชาและเพลงสรรญเสริญพระบารมี นอกจากนี้ กิจกรรมอื่นๆ วัดไทยลุมพินีร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตฯ อาทิ การบริจาคทานให้กับชุมชนลุมพินีผู้ยากไร้และคนงานก่อสร้างวัดไทยลุมพินี รวมประมาณ 150 คนเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น