วันอังคารที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2553

กิจกรรมเทิดพระเกียรติและถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา ในสหพันธรัฐรัสเซีย

ท่านทูตและภริยาถ่ายภาพร่วมกับคนไทย ที่เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
ท่านทูตและภริยากำลังชมหนังสือ King Chulalongkorn in Russia ที่ท่านกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์จัดพิมพ์
ที่งาน"ค่ำคืนแห่งเพลงพระราชนิพนธ์"
ท่านทูตกล่าวเปิดงาน"ค่ำคืนแห่งเพลงพระราชนิพนธ์" โดยนายเสกข์ ทองสุวรรณ นักศึกษาวิชาดนตรีเดี่ยวเปียโนเพลงพระราชนิพนธ์
คนไทยที่ไปร่วมงานวันที่ 5 ธันวาคม 2553 เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2553 ท่านทูตกล่าวนำถวายพระพร เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2553 ในงานเทอดพระเกียรติและพิธีถวายพระพร ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต


กิจกรรมเทิดพระเกียรติและถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา ในสหพันธรัฐรัสเซีย


เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 5 ธันวาคม 2553 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก และสถานกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ ณ นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ได้จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและถวายพระพร ดังนี้

1. การจัดงานที่กรุงมอสโก
1.1 กิจกรรมร่วมกับชุมชนชาวไทย

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2553 นายเฉลิมพล ทันจิตต์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโกและนางสุธิดา ทันจิตต์ ภริยา พร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต ฯ ทีมประเทศไทย และครอบครัว ได้ร่วมกันจัดงานเทิดพระเกียรติและพิธีถวายพระพร ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต โดยมีประชาชนชาวไทยในสหพันธรัฐรัสเซียพร้อมครอบครัว จำนวนประมาณ 300 คน เข้าร่วมงาน ซึ่งมีกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้
1. การลงนามถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

2. การถวายราชสดุดีด้วยการกล่าวคำถวายพระพรพร้อมกัน พร้อมร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีมหาราชาสดุดีมหาราชา

3. การจัดนิทรรศการเคลื่อนที่เกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระราชกรณียกิจในด้านต่างๆ

4. การประกาศผลการตัดสินพร้อมการแจกรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดเรียงความ หัวข้อ “พ่อของแผ่นดิน"

1.2 งานเลี้ยงรับรอง “ค่ำคืนแห่งเพลงพระราชนิพนธ์”

เมื่อวันพฤหัสที่ 9 ธันวาคม 2553 เอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโกและภริยา พร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต ฯ ทีมประเทศไทยและครอบครัว ได้ร่วมกันจัดงานเลี้ยงรับรองเทิดพระเกียรติและถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ โรงแรม Baltchug Kempinski โดยมีคณะทูตานุทูต ข้าราชการจากหน่วยงานทางการของรัสเซีย นักธุรกิจรัสเซีย และ Friends of Thailand ในรัสเซีย จำนวนประมาณ 300 คน ร่วมงาน ทั้งนี้ เอกอัครราชทูตเฉลิมพลฯ ได้กล่าวถวายราชสดุดีและถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นภาษารัสเซียและภาษาอังกฤษ สำหรับกิจกรรมอื่น ๆ ในงาน “ค่ำคืนแห่งเพลงพระราชนิพนธ์” มีดังนี้

1. การบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ด้วยการเดี่ยวเปียโน โดยนายเสกข์ ทองสุวรรณ นักศึกษาไทยที่กำลังศึกษาวิชาดนตรี ณ St. Petersburg State Conservatoire

2. การลงนามถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

3. การจัดนิทรรศการเคลื่อนที่เกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระราชกรณียกิจในด้านต่างๆ

4. การสาธิตการแกะสลักผักและผลไม้ และการสาธิตการประกอบขนมไทย โดยช่างฝีมือจากประเทศไทย ด้วยการสนับสนุนจากสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ณ กรุงมอสโก

5. นิทรรศการผลไม้ไทย ด้วยการสนับสนุนจากสำนักงานส่งเสริมการค้าไทยในต่างประเทศ ณ กรุงมอสโก

6. การมอบดอกกล้วยไม้ไทยให้กับแขกผู้เข้าร่วมงาน สนับสนุนโดยบริษัทการบินไทย สำนักงานมอสโก

2. งานเลี้ยงรับรองที่นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

เมื่อวันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2553 นาย Yuri Kovalchuk กงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ ณ นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก และนาง Tatiyana Kovalchuk ภริยา เป็นเจ้าภาพจัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ โรงแรม Grand Hotel Europe โดยมีแขกเกียรติยศ อาทิ นาง Valentina Matvienko ผู้ว่าการนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก, นาย Iliya Klebanov ผู้แทนผู้มีอำนาจเต็มของประธานาธิบดีรัสเซียประจำเขตปกครองเลนินกราด, นาย Andrey Fursenko รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการศึกษาธิการสหพันธรัฐรัสเซีย, นาย Sergey Kirienko หัวหน้าสำนักงานด้านปรมาณูและพลังงานสหพันธรัฐรัสเซีย รวมทั้งมีคณะทูตานุทูต ข้าราชการ นักธุรกิจ Friends of Thailand และนักศึกษาไทย ในนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ร่วมงานประมาณ 250 คน ทั้งนี้ เอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก และภริยา พร้อมด้วยนางสาวอรทัย ภูบุญลาภ เลขานุการโท ได้เดินทางไปร่วมงานด้วย โดยเอกอัครราชทูตเฉลิมพลฯ ได้ร่วมกล่าวสุนทรพจน์เทิดพระเกียรติและถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นภาษารัสเซียด้วย

ในโอกาสนี้ สถานกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ ณ นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กได้จัดพิมพ์หนังสือ “King Chulalongkorn in Russia” เป็นภาษารัสเซียและอังกฤษควบกันและแจกจ่ายในงานอีกด้วย

ที่มา : ภาพและเรื่องจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโกhttp://th.thaiembassymoscow.com/activities/?artid=66

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น