วันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2553

พิธีการอัญเชิญกฐินพระราชทานที่กรุงกาฐมาณฑุ

ระหว่างการประกอบพิธี
ประธานเข้านั่งประจำที่รอประกอบพิธี
เมื่อคณะเดินทางมาถึงวัด ประธานอัญเชิญผ้าพระกฐินเข้าวัด
นายสวนิต คงศิริ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทยหัวหน้าคณะผู้แทนไทยอัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานทอดถวายวัดศรีศายสิงหะวิหาร เมืองปาตันโดยนายนมาริษ เสงี่ยมพงษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ (ขวามือ) ไปร่วมพิธีด้วย งานในปีนี้มีชุมชนชาวไทยและเนปาลเข้าร่วมงานกว่า 500 คนพิธีการอัญเชิญกฐินพระราชทานที่กรุงกาฐมาณฑุ

เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ นายสวนิต คงสิริ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทยและอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงฯ เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยอัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานไปทอดถวายยังวัดศรีศากยะสิงหะวิหาร เมืองปาตัน โดยมีนาย Thosapala Hewage เอกอัครราชทูตศรีลังกาประจำเนปาล และนายกเทศมนตรีเมืองปาตัน ข้าราชการและลูกจ้างสถานเอกอัครราชทูต พนักงานบริษัทการบินไทย ชุมชนชาวไทยในเนปาล ตลอดจนสื่อมวลชนท้องถิ่นและชาวเนปาลรวมกว่า 500 คน เข้าร่วมงาน

ในการนี้ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ ได้ถวายเงินให้กับวัดรวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๔๑๑,๕๗๒ รูปีเนปาล โดยเป็นเงินพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท และเงินบริจาคจากกระทรวงการต่างประเทศจำนวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น