วันอังคารที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2553

สถานทูตที่เกาหลีจัดกิจกรรมกงสุลสัญจรครั้งที่ 2 ณ เมือง คิมโพ

บรรยากาศเป็นกันเองมาก บริการกงสุลสัญจรที่เมืองคิมโปครั้งนี้เป็นบริการที่สถานทูตมอบให้กับพี่น้องคนไทยในเกาหลีส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่
บริการทำหนังสือเดินทาง รับรองเอกสาร และรับปรึกษาปัญหาที่ทำงาน นอกจากเป็นการนำบริการของภาครัฐมาถึงประตูบ้านแล้วยังเป็นโอกาสเยี่ยมเยียนไต่ถามสารทุกข์สุกดิบกันตามประสาคนไทยในต่างแดน
สถานที่กว้างขวาง ด้วยความร่วมมือจากศูนย์ช่วยเหลือแรงงานอีอุด ซารี และโรงเรียนมัธยมแดโกด เมืองคิมโป


สถานทูตที่เกาหลีจัดกิจกรรมกงสุลสัญจรครั้งที่ 2 ณ เมือง คิมโพ

เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม 2553 สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เดินทางไปจัดกิจกรรมกงสุลสัญจร เพื่อให้บริการงานด้านกงสุล แก่ชาวไทยที่อาศัยอยู่ ณ เมืองคิมโป โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้รับความร่วมมือจากศูนย์ช่วยเหลือแรงงาน อีอุด ซารี และ โรงเรียนมัธยมแดโกด ให้ใช้สถานที่ในการจัดกิจกรรม รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ชาวไทยในพื้นที่รับทราบการจัดกงสุลสัญจรในครั้งนี้

กิจกรรมกงสุลสัญจรครั้งนี้ มีชาวไทยประมาณ 50 กว่าคน เข้ามาติดต่อขอทำหนังสือเดินทาง รับรองเอกสาร และงานนิติกรณ์อื่นๆ รวมทั้งขอรับคำปรึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นในการทำงาน นอกจากกิจกรรมด้านกงสุลแล้ว สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ประชาสัมพันธ์และชักชวนชาวไทยลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรอีกด้วย

ตลอดเวลาที่ผ่านมา สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดหน่วยกงสุลสัญจรไปยังพื้นที่ต่างๆ ในเกาหลีอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่ชาวไทยที่อยู่ห่างไกลซึ่งประสบปัญหาในการเดินทางมาติดต่อราชการที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ที่กรุงโซล กงสุลสัญจรที่จัดขึ้นในครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 ที่จัดขึ้นในปีงบปรนะมาณ 2554
ที่มา: เรื่องและภาพจากเว็บไซต์สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล http://www.thaiembassy.or.kr/bd/view.php?id=than&no=48

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น