วันพุธที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2553

ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือคนไทยในช่วงกวางโจวเกมส์ 2010


ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือคนไทยในช่วงกวางโจวเกมส์ 2010


สถานกงสุลใหญ่ ณ นครกวางโจวได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือคนไทยในช่วงกวางโจวเกมส์ 2010 ระหว่างวันที่ 9 – 30 พฤศจิกายน 2553 โดยมีนักศึกษาไทยในนครกวางโจวผลัดเปลี่ยนกันรับโทรศัพท์และตอบอีเมล์ระหว่างเวลา 09.00-21.00 น.และเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯผลัดเปลี่ยนกันรับโทรศัพท์หลัง 21.00 น. ถึงก่อน 09.00 น.ปรากฎว่าในช่วงสัปดาห์แรกศูนย์ฯ ได้รับเสียงตอบรับจากผู้ใช้บริการว่าพึงพอใจและแสดงความขอบคุณที่ศูนย์ฯ เป็นแหล่งรวบรวมด้านข้อมูลทั้งที่เกี่ยวกับการแข่งขันกีฬา ข้อสนเทศเกี่ยวกับนครกวางโจว และการช่วยเหลือคนไทยไว้ที่เดรยวกันสำหรับคนไทย โดยเฉพาะกลุ่มที่มีความจำกัดทางด้านภาษาจีนซึ่งเป็นอุปสรรคในการสื่อสาร

ในช่วงระหว่างวันที่ 9 – 30 พฤศจิกายน 2553 ศูนย์ฯได้รับการติดต่อทางโทรศัพท์เป็นส่วนใหญ่ เพื่อสอบถามข้อมูลรายการการแข่งขันกีฬา ที่ตั้ง และวิธีเดินทางไปสนามแข่งขัน ตลอดจนข้อมูลและสถานที่สำคัญของนครกวางโจวเฉลี่ยวันละมากกว่า 30 ราย โดยสูงสุดมีโทรศัพท์เข้ามาสอบถามศูนย์ถึง 60 ครั้งซึ่งส่วนใหญ่เป็นสื่อมวลชนไทยที่เข้าไปทำข่าว และชาวไทยที่พำนักอยู่ในนครกวางโจวที่สนใจและประสงค์จะเดินทางไปเชียร์กีฬา นอกจากนี้มีคนไทยบางส่วนดินทางไปติดต่อที่ศูนย์ฯ ด้วยตนเองและอีเมล์เข้าไปสอบถามข้อมูล ทั้งนี้ในช่วงสัปดาห์ที่สองผลการดำเนินงานของศูนย์ได้รับการตอบรับและมีคำชมเชยอย่างกว้างขวาง โดยสื่อหลายสำนักในประเทศไทยได้ช่วยประชาสัมพันธ์และชมเชยเป็นอย่างดี นอกจากนั้นมีผู้โทรศัพท์หลายรายจากประเทศไทยโทรศัพท์เข้ามาชมเชยความริเริ่มและการบริการของสถานกงสุลใหญ่ฯ และมีบางรายซึ่งอยู่ในนครกวางโจวและมีบัตรเข้าชมกีฬาประเภทต่างๆจำนวนหนึ่งแต่ไม่สามารถไปเข้าชมด้วยตนเองได้ได้ส่งบัตรมาเพื่อให้ศูนย์เป็นคนกลางจัดสรรให้กับผู้สนใจชาวไทยตามความเหมาะสม ซึ่งการสนองตอบทางบวกเหล่านี้เป็นกำลังใจอย่างสำคัญให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนและทุกฝ่ายของศูนย์ในการให้บริการกับชาวไทยในช่วงกวางโจวเกมส์

ในช่วงเวลาดังกล่าวศูนย์ฯ ได้ช่วยเหลือคนไทยรวม 4 รายโดยวันที่ 11 พฤศจิกายน 2553 ให้ความช่วยเหลือคนไทยที่เดินทางเข้าไปเพื่อธุรกิจและชมกีฬาเอเชียนเกมส์ แต่ได้นำเงินหยวนเข้าไปมากเกินกว่าที่ทางการจีนกำหนดจึงถูกยึด ศูนย์ฯได้ให้การช่วยเหลือตามขั้นตอนและบุคคลดังกล่าวจะถูกปรับเงินบางส่วนตามระเบียบและจะได้รับเงินส่วนใหญ่คืนในไม่ช้า วันที่ 12 พฤศจิกายน 2553 เจ้าหน้าที่ประจำศูฯย์ฯ ได้นำผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์รายหนึ่งที่มีอาการปวดฟันรุนแรงไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลเพื่อรับการรักษา และวันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2553 เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ อำนวยความสะดวกให้ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์รายหนึ่งที่ทำหนังสือเดินทางหาย โดยได้ประสานงานกับตำรวจตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่ฝ่ายจีนที่เกี่ยวข้องจนเสร็จเรียบร้อย และเมื่อค่ำวันที่ 14 พฤศจิกายน 2553 ศูนย์ฯ ให้ความช่วยเหลือแก่คณะผู้สื่อข่าวและนักจัดรายการวิทยุรวม 5 คนซึ่งประสบปัญหาไม่สามารถเดินทางกลับศูนย์ข่าวที่หมู่บ้านนักกีฬาเอเชียนเกมส์ได้หลังเดินทางไปทำข่าวกีฬายกน้ำหนักที่เมืองตงก่อนห่างจากนครกวางโจวเกือบสองชั่วโมง เนื่องจากทางการจีนจัดรถโดยสารไว้ไม่เพียงพอ ซึ่งสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้จัดพาหนะไปรับคณะผู้สื่อข่าวและนักจัดรายการวิทยุดังกล่าวกลับที่พักโดยสวัสดิภาพ

นอกจากภารกิจดังกล่าวแล้ว ศูนย์ฯ ได้เป็นศูนย์กลางในการติดต่อประสานงานระหว่างคณะกรรมการโอลิมปิค การกีฬาแห่งประเทศไทย ตลอดจนสมาคมกีฬาต่างๆจากประเทศไทยกับนักเรียนไทยในนครกวางโจวเพื่อช่วยเหลือกิจกรรมของฝ่ายเจ้าหน้าที่ไทยอาทิ การช่วยจัดหาล่ามและผู้ช่วยประจำคณะบุคคลสำคัญและคณะนักกีฬา ตลอดจนกองเชียร์นักกีฬาในการแข่งขันกีฬาที่ไทยมีความหวังได้เหรียญรางวัล

การดำเนินการของศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือคนไทยในช่วงกวางโจวเกมส์ 2010 ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี ได้รับคำชื่นชมจากสื่อมวลชนซึ่งเป็นกลุ่มหลักที่ขอรับบริการของศูนย์ฯ ส่งผลบวกในการประชาสัมพันธ์บทบาทการทูตเพื่อประชาชนของสถานกงสุลใหญ่ฯ และกระทรวงการต่างประเทศ ทั้งนี้ศูนย์ฯ จะเปิดให้บริการอีกครั้งในช่วงเอเชียนพาราเกมส์ระหว่างวันที่ 10-20 ธันวาคม 2553

ปรับปรุง: 15 ธ.ค. 2553

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น