วันอังคารที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2553

ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2553 ที่บังกลาเทศ

ท่านประธานจุดธูป เทียนถวายพระพุทธรูป ท่านประธานถวายปัจจัย
ทอดผ้าพระกฐิน
มอบของที่ระลึก
แขกที่มาร่วมทำบุญ
เมื่อนางสาวสุจิตรา หิรัญพฤกษ์ ประธานคณะกฐินพระราชทานเดินทางมาถึงวัดได้รับการต้อนรับ

ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2553 ที่บังกลาเทศ

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2553 คณะกฐินพระราชทานจากรัฐบาลไทย นำโดย นางสาวสุจิตรา หิรัญพฤกษ์ อดีตเอกอัครราชทูตพร้อมด้วย นางสาวทัศนาวดี เมี้ยนเจริญ เอกอัครราชทูต ณ กรุงธากา เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ และชุมชนคนไทยในบังกลาเทศ เดินทางไปยังวัดโบไรเกา กานากา จิตตยา เมืองโคมิลล่า เพื่อประกอบพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2553 เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ และเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกับบังกลาเทศ

ทั้งนี้ คณะกฐินฯ และสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้รวบรวมเงินบริจาคทำบุญสำหรับงานทอดผ้าพระกฐินพระราชทานจากผู้มีจิตศรัทราในประเทศไทยและบังกลาเทศ เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 541,810 ตากา หรือประมาณ 270,905 บาท คณะกฐินฯ ได้มอบเงินบริจาคจำนวนดังกล่าวให้แก่คณะกรรมการบริหารของวัด เพื่อนำไปใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมทางพุทธศาสนาและสนับสนุนสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าของวัด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น