วันพุธที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2553

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพบชุมชนไทยในนครอิสตันบูล


รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพบชุมชนไทยในนครอิสตันบูล


เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2553 นายกษิต ภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้พบกับชุมชนไทยในนครอิสตันบูล โดยประธานสมาคมคนไทยในนครอิสตันบูลได้แจ้งว่า ปัจจุบัน ชาวไทยในนครอิสตันบูลมีจำนวนประมาณ 200 คน ซึ่งประกอบด้วย นักศึกษา พ่อครัว พนักงานสปา และชาวไทยที่สมรสกับชาวตุรกี ในการนี้ รัฐมนตรีว่าการฯ ได้รับฟังปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการดำรงชีพในนครอิสตันบูล อาทิ การขาดแคลนล่าม (ไทย- ตุรกี) และทนายความในกรณีที่คนไทยตกทุกข์ได้ยากและปัญหาในการขอรับใบอนุญาตทำงาน เป็นต้น นอกจากนี้ ได้มีข้อเสนอเกี่ยวกับการขอรับการสนับสนุนจากภาครัฐในการจัดตั้งสมาคมนักเรียนไทยในนครอิสตันบูล หรือการจัดฝึกอบรมการปรุงอาหารไทยให้แก่พ่อครัว/แม่ครัวที่จะเดินทางมาทำงานในต่างประเทศ

รัฐมนตรีว่าการฯ ได้แจ้งว่า หนึ่งในภารกิจหลักของกระทรวงการต่างประเทศคือการดูแลคนไทยในต่างประเทศ โดยในชั้นนี้ กำลังดำเนินการร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเพื่อให้คนไทยในต่างประเทศสามารถต่ออายุ หรือทำบัตรประชาชนได้ในต่างประเทศ ในเรื่องปัญหาการขอรับใบอนุญาตทำงานในตุรกีนั้น ขอให้ชาวไทยทุกคนปฎิบัติการตามกฎหมายท้องถิ่นอย่างเคร่งครัด โดยขอให้ดำเนินการให้ถูกต้องตั้งแต่ก่อนเดินทางไปทำงานในต่างประเทศ

ส่วนเรื่องการจัดตั้งสมาคมนักเรียนไทยนั้น รัฐมนตรีว่าการฯ แจ้งว่า กระทรวงการต่างประเทศพร้อมสนับสนุนการจัดตั้งสมาคมฯ เพื่อให้เป็นศูนย์รวมของนักศึกษาในการดำเนินกิจกรรมร่วมกันและให้คำปรึกษาในด้านการเรียนและการใช้ชีวิตในนครอิสตันบูล ในชั้นนี้ ในกรณีที่ชาวไทยในนครอิสตันบูลต้องการความช่วยเหลือหรือตกทุกข์ได้ยากขอให้ติดต่อกงสุลกิติมศักดิ์ของไทย ซึ่งประจำอยู่ที่นครอิสตันบูล หรือสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการา ได้ทุกเมื่อ ทั้งนี้ ในอนาคตกระทรวงฯ มีดำริที่จะแต่งตั้งเจ้าหน้าที่มาประจำที่นครอิสตันบูล เพื่อให้การบริการทางกงสุลแก่ชุมชนไทยและประสานกับฝ่ายตุรกีในการส่งเสริมความสัมพันธ์โดยเฉพาะทางด้านธุรกิจต่อไป

นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการฯ ได้แจ้งให้ทราบเกี่ยวกับสถานการณ์การเมืองไทย โดยยืนยันว่า ประเทศไทยมีพัฒนาการที่ดี ซึ่งดูได้จากตัวเลขเศรษฐกิจไทยที่มีพัฒนาการเชิงบวกตั้งแต่ช่วงต้นปี

27 ธันวาคม 2553 09:39:12

ที่มา: ข่าวสารนิเทศ กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ 27 ธันวาคม 2553

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น